Конкурс за доделу ознаке квалитета ,,Најбоље из Војводине“ након шест година паузе

Нови Сад, 4. јун 2021. – Данас је у свечаној сали Матице српске, покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, на конференцији за медије, говорио о појединостима новог јавног конкурса за доделу ознаке квалитета производа и услуга ,,Најбоље из Војводине“. Овај конкурс ће бити расписан 5. јуна 2021. године и биће отворен месец дана.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам поново је, након шест година, успоставио ознаку квалитета ,,Најбоље из Војводине“, која не само да говори о квалитету производа него где је и како настао, те тиме промовише регију. До сада је та ознака додељивана прехрамбеним, индустријским и занатским производима, међутим, новом одлуком изнака се може доделити и за туристичке услуге, дестинације и за традиционалне манифестације на територији АП Војводине.

Секретар Иванишевић је истакао да је веома важно да знамо одакле производ долази, као и о квалитету услуге која се пружа у сфери туризма и угоститељства, те да је носилац знака испунио веома строге стандарде.

,,После шест година враћамо ову ознаку, са идејом да причамо о онима који су бољи, који испињавају стриктне услове, да истичемо производе који потичу са територије Војводине, оне који организују манифестације које су другачије и о онима који пружају одличне туристичке и угоститељске услуге. Свако ко понесе овај знак би требало да буде поносан на чињеницу да му је додељен. Контрола ће бити стална и на годишњем нивоу. Знак се додељује на три године, са могућношћу продужетка рока за коришћење, јер нећемо дозволити девалвацију ове значајне ознаке“, рекао је Иванишевић, додавши да ће се разговарати и са великим трговинским ланцима, како би се за ове производе, носиоце ознаке, определило и посебно место унутар продајног простора, управо да би купци знали који су то производи испунили најстроже критеријуме и да их могу конзумирати поуздано.

Право учешћа на Конкурсу имају правна лица, предузетници, физичка лица или други организациони облици који се баве производњом роба или пружањем услуга, односно организатори програма и манифестација, који имају седиште на територији АП Војводине.

Новина су и манифестације, при чему организатори могу конкурисати за манифестацију која се издваја по начину одржавања, коришћењу ресурса, оригиналности, циљевима, као и према резултатима у областима деловања, те према начину на који манифестација заступа одређену микролокацију или регију, њену аутентичност и својственост.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам ће конкурс спроводити са предузећем за контролу квалитета и квантитета робе и услуга ,,Југоинспект – Нови Сад” д.о.о., које ће вршити пријем пријава и проверавати испуњеност услова, као и са Туристичком организацијом Војводине, у домену туризма, угоститељства и манифестационог туризма.

Учесници конференције били су и генерални секретар Матице српске, Милан Мицић, и в.д. директора ,,Југоинспект-Нови Сад“ доо, Нада Панић, в.д. подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Славољуб Арсенијевић, в.д. помоћника покрајинског секретара, Милан Јарић, са сарадницима.