Информатор о раду

ИНФОРМАТОР О РАДУ

OСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОКРАЈИНСКОМ ОРГАНУ УПРАВЕ И ИНФОРМАТОРУ  

ОБРАЗАЦ – ЗАХТЕВ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

ОБРАЗАЦ – ЖАЛБА ЗА НЕПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВУ 

ОБРАЗАЦ – ЖАЛБА ПРОТИВ ДОНЕТОГ РЕШЕЊА 

ОБРАЗАЦ – ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА КОД ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА