Иванишевић: 10 милиона динара за јачање конгресног туризма у АП Војводини

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, представио је данас нови јавни конкурс за организовање манифестација, односно за одржавање конгреса. Укупан износ средстава опредељених за ову намену је 10 милиона динара, a сам конкурс је отворен до 18. новембра 2023. године. Средства су намењена за организацију конгреса као врсте манифестације који се одржавају на територији АП Војводине од 1. новембра 2023. године до 31. октобра 2024. године.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам на овај начин пружа подршку удружењима грађана која се баве унапређењем туристичке понуде и која организују конгресе, афирмација конгресног туризма као значајног фактора развоја туризма у АП Војводини, подизање професионалних стандарда конгресног туризма и унапређење конгресно туристичке понуде уз позиционирање Војводине као пожељне туристичке дестинације.

,,По први пут у овом мандату расписујемо конкурс за подршку конгресним манифестацијама. Он се од конкурса за манифестације за који смо определили око 90 милиона динара, разликује по томе што има за циљ подршку том специфичном виду организација конгреса, како бисмо вратили конгресни туризам на место на ком је био пре епидемије короне. Знајући да су Београд, Златибор и Врњачка Бања предводници конгресног туризма, идеја нам је да се Нови Сад, Суботица, али и мања места профилишу као места где се могу организовати квалитени конгреси“, истакао је Иванишевић, додавши да су конгреси важни јер се ради о вишедневној манифестацији, већем броју ноћења, док је сам циљ продужење времена које туристи проведу на одређеној дестинацији на којој се конгрес одвија.

Иванишевић је нагласио да су организаори у обавези да конгрес организују на територији Војводине, те да се бесповратна средства додељују у износу од најмање 200.000 динара до највише 2.000.000 динара са ПДВ-ом, а да се поред средстава прихватљивих Правилником, прихватају и трошкови за предаваче, трошкови превођења овлашћених преводиоца, као и трошкови транспорта и изнајмљивања превозних средстава за организовање туристичког обиласка Војводине за учеснике Конгреса.

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана и друге непрофитне институције уписанe у регистар Агенције за привредне регистре са активним статусом, са седиштем на територији АП Војводине пре 1. јануара 2023. године са активним статусом, које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса, односно конгресни туризам.

Конгресни туризам се развија као специфичан вид туризма у оквиру ког главни мотив јесте учествовање на стручним скуповима и манифестацијама различитог карактера, уз неизоставну размену идеја, ставова, мишљења. Претпоставка је да су учесници на конгресима захтевни гости који очекују тачност, поузданост, квалитет, уз адекватно испланиране активности, хотелску и саобраћајну инфраструктуру и уз, поврх свега, професионалан приступ од стране организатора.