Иванишевић учесник Конференције посвећене развојном финансирању предузетништва у Србији

Конференција под називом „Досадашња пракса развојног финансирања и могућности финансирања МСП у Републици Србији”, у Конгресној сали хотела ,,Президент“ окупила је данас релевантне институције и организације на републичком, покрајинском и локалном нивоу, те представнике јавног и приватног сектора, у организацији Фонда за развој Републике Србије. Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, био је учесник панел дискусије посвећене изазовима и успешној пракси развојног финансирања у Републици Србији.

Иванишевић истиче да је став Покрајинске владе и ресорног Секретаријата да се активније и са већим износом средстава пружа подршка предузетништву, како кроз туристичке делатности, тако и кроз набавку машина, опреме.

,,У претходне три године смо око две милијарде динара пласирали директно за побољшање туристичких капацитета, за манифестације које генеришу привредну делатност, тачније манифестациони туризам, и за набавку машина и опреме. Имамо и програме за подршку женском предузетништву, при чему смо у претходне три године преко 130 милиона динара пласирали женама које руководе својим предузетћима, које доносе одлуке. У наредном периоду ћемо поновити конкурс који ће бити унапређен и намењен новим предузетницима. Идеја јесте да помогнемо људима да оснују своје фирме, да им набавимо опрему, машине, платимо пословни простор, да им обезбедимо ментора који ће их водити годину дана у управљању фирмом, у доношењу одлука, како би што већи број младих људи, до 35 година, подстакли да буду предузетници и отворе своје фирме“, рекао је Иванишевић.

Покрајински секретар је додао да је сваки скуп на ком сви релевантни учесници разматрају теме од значаја за привреду је пожељан и добар, те да је данашња улога Секретаријата да представи све што је урађено у претходном мандату, као и да се најаве нови конкурси које ће расписати Секретаријат у области привреде, туризма, али и запошљавања где ће акценат бити стављен на област самозапошљавања.

Иванишевић је овом приликом најавио још један нови јавни конкурс који Покрајински секретаријат за привреду и туризам конципира у сарадњи са Економским факултетом у Суботици, намењеног домаћој привреди.

,,Идеја јесте да домаће ИТ компаније креирају информатичка, односно софтверска решења за потребе домаћих фирми и да та решења буду бесплатна за привреднике који се јаве конкурс. На тај начин хоћемо да нашу привреду приближимо светским привредама, а без дигиталне трансформације не можемо говорити о модерној привреди“, додао је Иванишевић.

Конференција се бавила питањима изналажења додатних извора финансирања, поред постојећих, а услед изразито високих каматних стопа код комерцијалних банака, које су условиле велику потражњу за програмима и кредитима, у овом случају код Фонда за развој Србије.

Према речима директора Фонда за развој Републике Србије, Татјане Матић, кредитне стопе у Фонду су веома повољне и за инвестиционе кредите се крећу од 1,5 до 2.5 одсто, , а у случају трајних и обртних средстава каматна стопа Фонда је била од 1,8 до 2.8 одсто, и то у зависности од средстава обезбеђења.

Према анкетама које су спроведене на домаћем тржишту, долази се до закључка да је око 80 одсто компанија које подмирују своје потребе сопственим изворима финансирања, десетак одсто компанија су узимале кредите и мали проценат од око три одсто користе алтернативне изворе финансирања.

Директор Сектора за стратешке анализе и интернационализацију Привредне коморе Србије, Бојан Станић, истиче да је, када је реч о роби, али и о услугама, наша земља остварује значајне стопе раста у последњих пет година, те тај експанзиван раст поставља питање развоја и јако је битна тема развојног финансирања. У погледу структуре извоза, инвестиција које долазе су количински значајне, те у погледу усмерености инвестиција, још увек недостају инвестиције израженије додате вредности које повећавају вредности производње, а тиме и извоза, додаје Станић, те додаје да до изражаја долази и питање конкурентности, јер поред недостатка радне снаге и органиченог приступа изворима финансирања, домаће компаније се све више усмеравају ка могућностима реализације својих производа и услуга, не само на домаћем, већ и на иностраним тржиштима.

Министар привреде Републике Србије, Слободан Цветковић, који је и председник УО Фонда за развој Србије, упознао је присутне са мерама Министартва намењених малим и средњим предузећима у претходној години у укупном износу од 3,4 милијарде динара, уз учешће значајних средстава из фондова ЕУ, те да укупан износ за протеклу годину, када се узму у обзир средтсва Фонда и средства са тржишта капитала и из комерцијалних банака, око 9,1 милијарда динара, те да је евидентно велико интересовање за финансирање домаћих предузећа.

Данашња Конференција је у оквиру другог панела обрађивала теме попут финансирања из фондова ЕУ и подршка од стране међународних организација.