Иванишевић уручио уговоре подршке младима и почетницима у пословању

У текућој години је по први пут расписан Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина и опреме за стартап за почетнике и младе. Конкурс је намењен новооснованим предузећимау циљу лакшег функционисања и опстанка на тржишту, бржег запошљавањa, побољшања услова пословања и унапређења конкурентности и развоја предузетништва у АП Војводини, са посебним освртом на младе који започињу посао.

По овом конкурсу укупно је 9,8 милиона динара усмерено ка 19 корисника, којима је уговоре уручио покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић.Он је подсетио да су на овом конкурсу предност имали привредници који су млађи од 35 година, али да ресорни секретаријат рефундира износ средстава и за лица која су старија с обзиром на то да Национална стратегија за запошљавање препознаје и друга лица као теже запошљиве категорије.

„Идеја конкурса је да се помогну почетници у бизнису. Нама је стартап у бизнису важан и када неко производи амбалажу, бетонске блокове, када је реч о ИТ сектору или је везан за индустрију лепоте. У следећем буџету ћемо направити разлику, односно направићемо посебан конкурс за привреднике млађе од 35 година“, рекао је Иванишевић и додао да ће други конкурс бити намењен и за оне предузетнике, који су започели бизнис у претходне две године те да да ће за ове намене бити планиран двоструко већи буџет него у текућој години.

Ресорни секретар је навео да је протекли конкурс једна врста истраживања тржишта и потреба предузетника који крећу у нови бизнис, како би се за наредну буџетску годину креирала пројекција адекватне помоћи и одговора на њихове потребе, заправо оних који желе да покрену или су већ покренули свој бизнис.

Право учешћа су имали новоосновани предузетници и привредна друштва са седиштем на територији АП Војводине који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најраније 1. јануара 2022. године, регистровани на неодређено време и имају активан статус, као и они који су разврстани на микро или мала правна лица или су предузетници паушални порески обвезници.

„Конкурс је завршен 14. августа, а интересовање за ову намену само је по себи показатељ да млади желе да се баве привредом, те да креирају сопствени бизнис, улажу у њега и тако остваре своје место у тржишној „утакмици“, најпре у својој земљи, а потом и ван граница уколико се испостави да своју пословну политику усмеравају ка извозном програму.

Многа истраживања су показала да су управо прва и друга година критичне за опстанак новоотворених предузећа, стога је тежиште овог конкурса на предузећима која су отворена 2022. и 2023. године“, подсетио је Иванишевић и додао да су се по сваком привредном субјекту средства кретала у опсегу од 200.000 до милион динара.

Секретар Иванишевић је најавио расписивање нових конкурса за почетнике у бизнису већ средином јануара, док ће конкурси за запошљавање бити расписани крајем фебруара 2024. године.