Иванишевић представио резултате Секретаријата на 9. седници Већа Савеза самосталних синдиката Војводине

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, присуствовао је и обратио се на деветој седници Већа Савеза самосталних синдиката Војводине, у пленум сали Радничког дома ,,Светозар Марковић“ у Новом Саду. Седницом је председавао председник СССВ-а, Горан Милић .

На седници је присуствовао и помоћник покрајинског секретара мр Милан Јарић.

Секретар Иванишевић је присутнима говорио о појединостима и реализацији Покрајинског акционог плана запошљавања у АП Војводини за текућу годину, а представио је и реализоване пројекте и програмске мере у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Иванишевић је истакао да је Секретаријат у 2022. години за област привреде определио укупно 210 милиона динара за три конкурса – набавку машина и опреме, репроматеријал и за подстицај женском предузетништву и то за 176 корисника, потом за област туризма 185 милиона динара за два конкурса, машине, опрему и унапређење туристичке супраструктуре за 176 корисника.

По питању запошљавања, за самозапошљавање, запошљавање незапослених лица, за спровођење јавних радова и за стручну праксу за најбоље студенте универзитета на територији АП Војводине, додељено је око 50 милиона динара за укупно 80 корисника.

Према речима секретара, једна од нових мера које су имале успешан исход у области запошљавања, јесте критеријум за промену статуса запослених, односно превођење са одређеног на неодређено време од стране послодаваца, а у оквиру конкурса за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2022. години.

Секретар Иванишевић је додао да ће се мера Покрајинске владе која подразумева стручну праксу за најбоље студенте, који су завршили факултете универзитета на територији Војводине, бити настављена и у наредном периоду у оквиру покрајинских институција. Према његовим речима, много студената који задовољавају критеријуме овог конкурса, су и пре самог завршетка конкурса нашли запослење, што је веома охрабрујућ фактор и показатељ привредне климе у Војводини.

На данашњој седници је спроведена верификација новоизабраних чланова Већа, односно Председништва СССВ и избора председника ССС на територији АП Војводине, а разматрана су и друга питања, попут Покрајинског социјално – економског савета и учешћа СССВ-а у његовом раду, активностима Савеза и друго.