Иванишевић на састанку фокус групе прекограничног пројекта Србија – Мађарска: бржи проток робе и људи и бољи туризам кроз унапређење саобраћајне инфраструктуре

,,Високи ниво сарадње и односа између Србије и Мађарске, важан је за убрзање протока роба и људи. Не можете говорити о привредном развоју, уколико немате инфраструктуру, а кроз резултате иградње одређених инфраструктурних објеката апсолутно ће се омогућити да роба иде много брже. Ово јесте у складу и са изградњом брзе пруге Београд – Будимпешта, која ће знатно скратити време које нам треба да бисмо дошли из једног центра у други. Овакви пројекти јесу основа да бисмо могли да развијамо инфраструктуру без које свакако нећемо моћи да конкуришемо на развијеним светским тржиштима, јер говоримо о најбржем могућем протоку и информација и робе и људи“, рекао је покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, на данашњем састанку Фокус и Радне групе на пројекту „Побољшање услуга јавног превоза у прекограничном региону интегрисањем модуса јавног превоза, развојем железничке инфраструктуре и хармонизацијом транспортних процеса“ (енг. Improvement of the public transport services in the CBC region through the integration of public transport modes, development of railway infrastructure and harmonization of transport procedures) HUSRB/1903/22/0121- INPUTRANS, који се спроводи у оквиру INTERREG IPA програма прекограничне сарадње Република Мађарска – Република Србија.

ИПА прекогранични програм Република Мађарска – Република Србија основан је са циљем да државе учеснице, успоставе Програм заједничког система управљања (енг. “shared management system”) и има за циљ унапређење добрих суседских односа, унапређење стабилности, безбедности и росперитета од обостраног интереса и подстицање њиховог хармоничног, уравнотеженог и одрживог развоја.

Трећи позив за конкурисање у оквиру програма Мађарска – Србија за програмски период 2014-2020 објављен је 1. јуна 2019. године, са роком за подношење предлога пројеката до 30. септембра 2019. године.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је накнадно аплицирао за овај пројекат.

Партнери на пројекту су Научни Институт Саобраћаја Нонпрофитно доо, Будимпешта, Град Суботица, Регионална агенција за развој малих и средњих предузећа, Алма Монс доо, Нови Сад.

Време трајања пројекта је од 1. јануара 2021. до 30. јуна 2023. године.

Заједнички пројекат има за циљ развој железничке инфраструктуре и услуга које се пружају у циљу побољшања јавног превоза путника на подручју прекограничне сарадње кроз унапређење одрживог интегрисаног система јавног превоза, интермодалног система железничког саобраћаја и смањења уских грла у граничном саобраћају. То ће допринети повећању фреквенције и капацитета еколошки прихватљивих железничких саобраћајница за прекогранични јавни путнички и теретни саобраћај развојем интегрисаног система јавног превоза, припремом документације за интермодална транспортна решења у три логистичка центра израдом студија изводљивости, техничких планова, пројектних идејних решења и идеје за Кишкунхалаш, Суботицу и Нови Сад, а у складу са стандардима ЕУ за интермодални транспорт, и стварање услова за смањење уских грла, односно поједностављење процедура на граничним прелазима и увођење паметних решења у логистику и транспорт.