Иванишевић: Додељено пет милиона динара за субвенционисање развоја и ревитализације уметничких и старих заната у Војводини

Нови Сад, 4. октобар 2021. – У свечаној сали Удружења самосталних занатлија Града Новог Сада, данас су симболично уручени уговори корисницима средстава Покрајинског секретаријата за привреду и туризам на основу Јавног конкурса којим се субвенционишу предузетници, микро и мала правна лица за развој и ревитализацију уметничких и старих заната, односно послова домаће радиности.

Секретаијат је на овај начин доделио укупно пет милиона динара ради унапређења и очувања процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички или стари занат или посао домаће радиности, у циљу повећања конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини.

Намена додељених средстава јесте набавка опреме, или репроматеријала, а појединачни износи су одобравани у висини до 100 одсто од куповне вредности по пројекту апликанта, са урачунатим ПДВ-ом.

Према речима покрајинског секретара за привреду и туризам, укупан износ је усмерен ка 24 корисника, од којих 2,5 милиона динара за текуће (13 корисника) и 2.5 милиона динара за капиталне субвенције (11 корисника).

,,Стари занати су важни због традиције, без које  ће нас ветрови одувати, а с друге стране важни су и због туризма, јер нема туристичке манифестације без старих заната као нешто што јесте аутентично и привлачи велик број посетилаца. Идеја јесте да се ова пракса и наредне године настави са већим износом, али и да у програме запошљавања уведемо посебну категорију, а то је обука новозапослених за старе занате. Занати су важни и кроз очување културе мањинских заједница, јер они у већини случајева карактеришу њихово биће. Занати су скуп производње, туризма, тардиције и очувања мултиетничности по чему је Војводина надалеко позната“, рекао је Иванишевић.

Конкурисала су привредна друштва и предузетници чија је делатност у области старих и уметничких заната, а на основу Правилника о одређивању послова у овој делатности као и о начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата на територији АП Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре. 

Међу корисницима средстава јесу многобројне занатлије из читаве покрајине, од сарача до кожара, од кројача до дрводеља, те уметничких ливница, што јасно показује опредељеност становништва да активно ради на очувању традиционалне производње како би ова привредна делатност наставила да живи и на неки својствен начин иде у корак с временом и модерним токовима, а опет да не изгуби своју сврху и особеност.

Уговоре занатлијама су заједно уручили покрајински секретар Иванишевић и председник Удружења, Славко Новаковић, домаћин данашњег сусрета.