Др Мирјана Крањац о значају водног транспорта на међународној конференцији Европског покрета у Србији

Нови Сад, 20. април 2016. – Помоћница Покрајинског секретара за привреду, запошљавање и равноправност полова  др Мирјана Крањац учествовала је 19. априла на међународној конференцији „Дунав-Веза Србије са Трансевропском транспортном и енергетском мрежом“ коју је организовао Европски покрет у Србији, канцеларија у Новом Саду и који је окупио групу еминентних стручњака из ове области.

Својим предавањем на тему „Будући логистички центри и луке дуж реке Дунав“ осврнула се на значај транспорта Дунавом у контексту смањења транспортних трошкова и коришћења тзв. „зеленог транспорта“. Указала је на значај постојања Регионалног просторног плана АП Војводине који је дефинисао луке и логистичке центре у Војводини и који је основни плански документ за њихову реализацију. Проблем који се мора решити је убрзана израда планско-техничке документације јер осим генералних урбанистичких планова остале потребне документације углавном нема. Највише је искорачила општина Апатин која је ових дана у процедури дефинисања лучког подручја за изградњу нове луке Апатин, од великог значаја за „зелени“ транспорт Војводине и за боље позиционирање Војводине на логистичкој мапи Европе. Неопходно је да се интензивира израда пројектне документације како би се могло аплицирати за средства европских фондова намењених изградњи инфраструктуре.

Др Крањац је представила и да је у оквиру активности Покрајинске владе и сарадње са студентима Факултета техничких наука у Новом Саду израђена интерактивна мапа логистичког потенцијала Војводине која омогућава домаћим и страним инвеститорима увид у логистички потенцијал Војводине. Такође је истакла потребу за интензивнијим запошљавањем стручњака из логистике и образовањем по најновијим захтевима и стандардима Европске уније.  Похвалила је рад Кластера за транспорт и логистику Војводине као пример добре праксе у смислу окупљања свих заинтересованих актера и интензивног рада са локалним самоуправама које морају бити покретачи развоја ове области.