Деценија постојања Конгресног центра Мастер у служби унапређења пословног туризма

 

У просторијама Конгресног центра ,,Мастер“ на Новосадском сајму, обележен је данас јубилеј, тачније десет година успешног рада и пословања овог изузетног центра. Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, истакао је званицама чињенице које чине конгресни и пословни туризам, који је, по предвиђањима релевантних истраживања, поприлично у експанзији и доноси профит оним земљама које своје стратешке програме усмеравају пут овог вида туристичке делатности.

Прослава јубилеја је уприличена уз подршку Конгресног бироа Србије, оснивача мреже услуга у оквиру конгресне индустрије са циљем промовисања Републике Србије као дестинације за одржавање међународних конгреса.

Потпредседник Иван Ђоковиће је рекао да сама естетика и понуда сарджаја које овај Центра нуди, јесу доказ његовог значаја у унапређењу конгресног, односно пословног туризма. ,,Сведоци смо импозантних резултата Новосадског сајма који су представљени, не само у домену остваривања добити и прихода, већ и у погледу секундарних ефеката, управо кроз делатност конгресног туризма, које доноси Новом Саду. Стратегија развоја туризма Републике Србије је ову област препознала као један од праваца у будућем раду, а Покрајинска влада је у обавези да донесе програм развоја туризма АП Војводине, на основу те Стратегије. Један од темељних стубова ће засигурно бити даље унапређење конгресне инфраструктуре, њена промоција и привлачење туриста из земље и иностранства“, рекао је Ђоковић, додавши да овакав модел подиже и квалитет живота грађана.   

Потпредседник Ђоковић је нагласио и да рецептивна подручја по правилу јесу велики градови, док је актуелни просек трајања састанака око 4 дана. Најважније теме конгресног туризма су медицина и фармација, које чине готово 80 одсто свих конгреса на светском нивоу, информационо-комуникационе технологије, индустрија, финансије, гастрономија, дуванска индустрија, туризам и саобраћај. Карактеристике корисника услуга овог вида туризма јесу високо образовање, као и натпросечна платежна способност. Сам долазак на конгрес, између осталог, подразумева употребу авионских летова, потом хотелских услуга високе категорије, а у оквиру друштвеног програма и посете разноврсним туристичким локалитетима, што само по себи има повољан утицај на градове домаћине, како у економском, тако и у друштвеном смислу.

Учесницике су поздравили и председник Скупштине Града Новог Сада, Здравко Јелушић, в.д. директора Туристичке организације Србије, Марија Лабовић, и генерални директор Новосадског сајма, Слободан Цветковић, и извршна директорица за конгресне активности, Андреа Кнези. 

Отварањем Сајамско-конгресног и пословно-трговачког центра „Мастер“ на Новосадском сајму 2006. године, увећани су конгресни капацитети Новог Сада. Конгресни туризам, као специфичан облик туризма, у свој средишту има учешће појединца на скуповима који могу имати различити карактер. Путовања у оквиру конгресног туризма припадају домену пословних путовања која су често обавезна и самим тим условљена радним местом, задатком или пројектом.

Новосадски сајам је у текућој години остварио приход од 384 милиона динара у оквиру сајамске и конгресне делатности, и то захваљујући стручном особљу и квалитетном простору којим располаже. Велика и шест мањих савремено опремљених конгресних сала, као и мање сале, по потреби се могу претворити у један простор за велике скупове. Саставни део Конгресног центра је и Аула, која је због савременог архитектонског решења и модерног дизајна погодна за организовање великих догађаја до 600 особа, док је на галерији ресторан са још 280 места.

На свечаном јубилеју је уприличена додела плакета новим члановима, истакнутим појединцима, Клуба конгресних амбасадора из света медицине, науке, образовања, ИТ индустрије. Додељене су и Захвалнице Новосадског сајма институцијама и организацијама. Потпредседник Ђоковић примио је Захвалницу испред Покрајинске владе, стратешког партнера Сајма.