Zamenik Počuč u poseti društveno odgovornoj kompaniji iz Petrovaradina

 

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, boravio je u radnoj poseti preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ,,Pobeda Zara“ AD iz Petrovaradina. Cilj posete ovoj socijalno odgovornoj kompaniji jeste jačanje partnerstva i sagledavanje vidova podrške preduzećima koja zapošljavaju teže zapošljive kategorije stanoništva na teritoriji AP Vojvodine.

Zamenik mr pavle Počuč je ovom prilikom istakao da se prilikom posete podrobnije upoznao sa strukturom zaposlenih, proizvodnim programom i planovima ovog visoko drustveno odgovornog preduzeća.

,,U skladu sa programskim akcionim planom jačanja saradnje i podrške preduzećima u AP Vojvodini koja zaposljavaju osobe sa invaliditetom upoznali smo se sa poslovnom politikom ovog preduzeća. Od 11 zaposlenih, 7 osoba je sa određenim stepenom invaliditeta, ali ih to ne sprečava da sa svojim proizvodnim programom budu konkurentni na tržištu. Ovo je svakako dobar primer poslovanja koji zavređuje podršku resornog Pokrajinskog sekretarijata u narednom periodu”, istakao je mr Počuč.