Uručeni sertifikati gerontodomaćicama u Gerontološkom centru Bačka Palanka

 

Gerontološki centar Bačka Palanka – Dom za stara lica – bio je danas mesto okupljanja polaznica veoma značajne obuke za gerontodomaćice, koji je sproveo Edukativni centar za obuke u profesionalnim i radnim veštinama iz Novog Sada, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Miroslav Vasin i podsekretarka Sekretarijata za zdravstvo Novka Mojić, svečano su uručili sertifikate budućim gerontodomaćicama. Sertifikat je dobilo 12 polaznica, koje su uspešno završile obuku u Edukativnom centru Novi Sad.

,,U protekle tri godine, u Edukativnom centru je preko 3.000 lica obučeno novim veštinama, koje će im pomoći da lakše pronađu zaposlenje. Primer saradnje Gerontološkog centra u Bačkoj Palanci sa Edukativnim centrom je pokazatelj kako treba raditi. U okviru jednog od 48 kvalitetnih programa Edukativnog centra, obučeno je 12 žena za poslove gerontodomaćice, a sertifikati su potvrda da su polaznice savladale sve neophodne veštine za taj posao“, istakao je Miroslav Vasin. On je dodao da će u oktobru ove godine Gerontološki centar Bačka Palanka, omogućiti zaposlenje za gerontodomaćice u novom paviljonu koji je u izgradnji. U međuvremenu će se već nekolicina polaznica uposliti putem programa zapošljavanja – javnih radova – koje sprovodi Sekretarijat”, rekao je potpredsednik Vasin i dodao da je zapošljavanje gerontodomaćica značajano, kako sa aspekta smanjenja nezaposlenosti, tako i sa aspekta pružanja pomoći nemoćnim, starim osobama kojima je takva pomoć potrebna.

„Zanimanje gerontodomaćice je društveno odgovorno i humano zanimanje, a efekat koji iz toga proizilazi je neprocenjiv“, istakao je Miroslav Vasin.

Svečanoj dodeli u Bačkoj Palanci prisustvovali su i direktor Gerontološkog centra dr Milan Bajić i direktor Edukativnog centra Budislav Medurić, koji su uspešnom međusobnom saradnjom na ličnom i institucionalnom nivou okončali besplatnu obuku za zanimanje gerontodomaćica, za polaznike koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, čime je Edukativni centar još jednom potvrdio svoj značaj i cilj poslovanja, što ga čini jedinstvenom institucijom u regionu.

Kategorija korisnika koji imaju potrebu za otvorenim vidovima socijalne zaštite, utiče umnogome na usmerava pružaoce usluga u ovoj oblasti na unošenje izmena u radu i utiče na preventivno delovanje prilikom kreiranja usluga. ,,Pratimo dešavanja u populaciji i na vreme reagujemo. Osim Gerontološkog centra kao ustanove koja svojim kapacitetima nudi smeštaj, postoje i negovateljice koje rade na terenu u Opštini Bačka Palanka i njenim okolnim mestima. Korak dalje smo načinili u saradnji sa Pokrajinskom vladom, posebno sa Sekretarijatom za privredu, uz pomoć koga će se putem javnih radova zapošljavati određeni broj gerontodomaćica. Na ovaj način će stanovništvo postati svesno postojanja takve usluge“, rekao je direktor Gerontološkog centra Bačka Palanka dr Milan Bajić, koji je dodao i činjenicu da je Pokrajinska vlada umnogome pomogla i završetak infrastrukturnih projekata vezanih za Dom za stara lica, poput proširenja postojećih kapaciteta i uštede energije.

Delegacija Pokrajinske vlade je sa predstavnicima Gerontološkog centra iz Bačke Palanke obišla i novoizgrađen objekat kojim se povećava kapacitet Doma za stara lica.