Učesnici ratova od 1990. do 1999. godine dodatno podstaknuti u konkursima Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam

 

Novi Sad, 5. februar 2020.  – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će u okviru svojih podsticajnih mera za razvoj privrede u 2020. godini dodeljivati bespovratna sredstva namenjena povećanju ukupnog privrednog rasta i razvoja preduzetništva u AP Vojvodini.

Ove godine, Sekretarijat  je dodatno prepoznao društveno-odgovoran aspekt i značaj koji nosi specifična kategorija stanovništva, tačnije učesnici  oružanih sukoba u periodu od 1990. do 1999. godine, koji su vršili vojne, te time patriotske dužnosti, u oružanim akcijama preduzetim devedesetih godina radi odbrane srpskog naroda na teritoriji bivše SFRJ, a takođe i suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celokupnosti države.

Naime, pravilnicima o dodeli bespovratnih sredstava za konkurse iz oblasti privrede i to mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje izdataka za nabavku mašina, opreme, softvera, te konkursima za nabavku repromaterijala, podsticaje umetničkim i starim zanatima, potom za kreativnu ekonomiju, kao i za doprinos socijalnoj ekonomiji AP Vojvodine u tekućoj godini, – predviđeni su posebni kriterijumi kojima se daje podstrek učesnicima ratova devedesetih godina.

Do sada su u konkursima Sekretarijata dodatnim brojem bodova posebno stimulisane osobe sa invaliditetom i žene preduzetnice.

Planiran je i potpuno novi konkurs za nabavku računarske opreme ili usluge digitalizacije kako bi se poslovni i proizvodni procesi digitalizovali i inovirali gde je, takođe, načinjen poseban osvrt na vlasnika i odgovorno lice koji je bio učesnik u oružanim sukobima, ili, pak, ukoliko zapošljava učesnike oružanih sukoba u periodu od 17. avgusta 1990. godine do 25. juna 1999. godine.

Takođe, u 2020. godini, velik se značaj pridaje pružanju podrške razvoju socijalne ekonomije na teritoriji Vojvodine, a kroz finansijsku podršku privrednim društvima i preduzetnicima koji zapošljavaju ili posluju sa socijalno i materijalno ugroženim kategorijama stanovništva gde su učesnici ratova devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije prepoznati kao posebna kategorija. Status borca će se dokazivati potvrdom nadležnog Vojnog odseka Vojske Srbije.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, Ivan Đoković, ističe da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam u domenu socijalne ekonomije išao korak ispred Zakona o socijalnom preduzetništvu, koristeći koncept nacrta kao osnovu, prepoznavši rezon zakonodavca i rezon društva. Definisan je koncept finansijskog podsticaja ne samo onih koji zapošljavaju osobe sa invaliditetom i na koje se odnosi Zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom, već i drugih privrednih subjekata koji zapošljavaju socijalno ugrožene kategorije, a sa  ciljem da se pruži doprinos konkurentnosti privrede, afirmaciji i humanom pristupu unapređenju poslovanja oblasti socijalne ekonomije.

Pored pomenutih konkursa Sekretarijata planiranih u tekućoj godini, borci ratova devedesetih godina će se kao posebna kategorija stanovništva dodatno bodovati i u konkursima iz oblasti turizma i ugostiteljstva.