Susret sekretara Ivaniševića sa čelnicima Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta

Novi Sad, 17. novembar 2020. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, posetio je danas čelnike Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta. Predsedavajući PSES-a, Vladimir Lalošević, i sekretarka PSES-a, Milina Tušjak, upoznali su sekretara i saradnike sa strukturom, operativnim procesima i samim radom, orijentacionim i finansijskim planovima Saveta.

Na nivou AP Vojvodine tripartitni socijalni dijalog uspostavljen je formiranjem Pokrajinskog socijalnog saveta 2. jula 2003. godine. Potpisivanjem Sporazuma, usvajanjem Poslovnika o radu i formiranjem radnih grupa Saveta stvoreni su normativni uslovi za uspostavljanje tripartitnog socijalnog dijaloga na nivou Autonomne Pokrajine Vojvodine, i pre zakonskog uređivanja ove materije. Nakon donošenja Zakona o socijalno ekonomskom savetu, rad Saveta usklađen je sa Zakonom. Novi Sporazum o osnivanju, delovanju i načinu rada Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta zaključili su 26. jula 2006. godine Izvršno veće AP Vojvodine, Unija poslodavaca Srbije – Poslodavci Vojvodine, Savez samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinski odbor Ujedinjenih granskih sindikata “Nezavisnost” – po utvrđivanju njihove reprezentativnosti.

Pokrajinski socijalno – ekonomski savet broji osamnaest članova i čine ga po šest predstavnika Pokrajinske vlade, šest predstavnika Unije poslodavaca Vojvodine, šest predstavnika reprezentativnih sindikata na nivou AP Vojvodine, i to tri predstavnika Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i tri predstavnika Pokrajinskog odbora Ujedinjenih granskih sindikata ,,Nezavisnost”.

Kolegijum Saveta čine pokrajinski sekretar za privredu i turizam i predsednici  organizacija socijalnih partnera – predsednici Unije poslodavaca Vojvodine, Saveza samostalnih sindikata Vojvodine i Pokrajinskog odbora UGS „Nezavisnost“.

Delokrug rada Pokrajinskog socijalno-ekonomskog saveta je od izuzetne važnosti, a sprovodi se kroz zauzimanje zajedničkih stavova o pitanjima iz nadležnosti Pokrajinske vlade i Skupštine AP Vojvodine vezanih za materijalni i sociajlni položaj zaposlenih i poslodavaca, ostvarivanja tripartitnog socijalnog dijaloga o pitanjima od interesa za zaposlene i poslodavce, praćenje, davanje mišljenja i predlaganja rešenja u propisima koji regulišu materijalno-socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, pomoć u formiranju lokalnih socijalno-ekonomskih saveta u svim gradovima i opštinama Vojvodine, neposrednu pomoć u uspostavljanju i podsticanje bipartitnog socijalnog dijaloga kod poslodavaca, edukaciju socijalnih partnera, kao i kroz međusobno dvosmerno informisanje sa Socijalno-ekonomskim savetom Republike Srbije i lokalnim socijalno-ekonomskim savetima gradova i opština.