Sekretar Ivanišević sa Balkanskom alijansom hotelskih asocijacija BAHA o Srbiji i AP Vojvodini kao sastavnom delu jedinstvene destinacije – Balkan

  

Novi Sad, 19. maj 2021. – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, sastao se danas sa generalnim sekretarom Balkanske alijanse hotelskih asocijacija BAHA, Brankom Krivokapićem, sa kojim je ovom tom prilikom razgovarao o radu i aktivitetu Alijanse, o iskustvima, konferencijama, kao i o planovima u narednom periodu u tekućoj godini.

Učesnici sastanka bili su i pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast turizma, Milan Jarić, i predsednik Udruženja građana ,,Ljubav i vino kao stil života” iz Subotice, Aleksandar Toković.

Ivanišević je upoznat sa radom Alijanse, kao i pomenutog udruženja, a razgovor je tekao u pravcu kreiranja zajedničkih aktivnosti, posebno u oblasti promocije i predstavljanja rada Sekretarijata u domenu turizma kroz sadržaje Alijanse BAHA, zajedničkog organizovanja i učešća na tematskim i međunarodnim skupvovima.

On je istakao da je veoma važno zajednički nastupati i težiti ka intenziviranju saradnje u narednom periodu, sa ciljem što bolje i adekvatnije prezentacije i turističkog plasmana Srbije, sa posebnim akcentom na AP Vojvodinu, i na regionu kao jedinstvenom turističkom prostoru i svojevsrnom brendu na međnarodnoj turističkoj mapi i svetskom turističkom tržištu.

Ivanišević je dodao da bi savetodavna uloga asocijacije sa ovakvim kapacitetom bila dobrodošla u okviru kreiranja nove pokrajinske strategije razvoja turizma.

Alijansa BAHA (eng. Balkan Alliance of Hotel Associations – BAHA), osnovana je na inicijativu Makedonske asocijacije hotela (HOTAM), Udruženja hotelijera Bugarske (BAHA) i Udruženja hotelijera Srbije (HORES) 2005. godine na Ohridu. Od 2016. godine Beograd je sedište asocijacije, a osnivači Balkanske asocijacije hotelijera su udruženja hotelsko ugostiteljske privrede Srbije, Makedonije, Bugarske, Federacije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. 

Sama Alijansa jeste rezultat težnje hotelijera i restoratera sa Balkana da uklone sve prepreke, umreže se i time obezbede harmonizaciju uslova i kriterijuma poslovanja, pre svega u domenu fiskalne politike.

Krivokapić je govorio i o projektima koji su u toku, a koji se tiču brendiranja destinacija u regionu, te da je u pogledu efikasnog i uspešnog sprovođenja svih planiranih projekata veoma važan kontinuitet koji upravo Alijansa BAHA ima. On se dotakao i sajamske industrije i planskog pristupa kreiranju turističke strukture AP Vojvodine.