Saradnja sa Klasterom Severozapadne Istre u oblasti turizma

 

Novigrad/Istra/Hrvatska, 6. novembar 2017. – Na dvodnevnom studijskom putovanju od 5. do 6. novembra u Rovinj i Novigrad, predstavnici javnog i privatnog sektora iz područja turizma AP Vojvodina susreli su se s predstavnicima Klastera Severozapadne Istre kako bi razmenili najbolja iskustva te označili početak visokopotencijalne turističke saradnje regija Istre i Vojvodine.

Autonomnu pokrajinu Vojvodinu i Grad Novi Sad predstavili su Ivan Đoković, potpredsednik vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam i Milorad Radojević, član Veća za privredu i turizam Grada Novog Sada.

Đoković je predstavio ključne pojedinosti koje karakterišu Vojvodinu, počev od njene multietničnosti, multikurturalnosti i bogatog nacionalnog nasleđa, sve do šarolike gastronomske i vinske ponude, koja, prema njegovim rečima, ne zaostaje za ponudom italijanskih i francuskih regija, kao ni za ponudom same Istre. Od izuzetnog je značaja razmena iskustava i međuregionalno povezivanje, koje je, u pogledu Istre i Vojvodine, na izuzetno visokom nivou već dugi niz godina,i koje je neophodno negovati zbog održivosti privredne saradnje i unapređenja turizma.

Kako bi saradnja dve regije u turističkom i privrednom smislu dobijala na sve većoj važnosti, bitno je stalno govoriti o potencijalima prekogranične saradnje, te podsticati kreiranje zajedničkih turističkih proizvoda i usluga s jedne, a sa druge strane kontinuirano raditi na edukaciji i usavršavanju predstavnika iz javnog i privatnog sektora, složili su se sagovornici.

Učesnici su tokom studijskog putovanja imali priliku da se upoznaju sa potencijalima Istarske regije i određenih regija Slovenije, kao i da prenesu sopstvena iskustva i razmene modele udruživanja i povezivanja, a u svrhu kreiranja regionalnog proizvoda, koji bi prevashodno bio ponuđen kako evropskim turistima, tako i turistima sa udaljenih tržišta, poput tržišta NR Kine, a samim tim i zadovoljio njihov specifičan ukus i potrebe.