Predstavnici Pokrajinske vlade i opštine Apatin za konferenciji projekta ,,EU FIN“ o politici u sferi ribarstva u regionu

Novi Sad, 9. novembar 2015. – Pomoćnica Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova doc. dr Mirjana Kranjac i predsednik opštine Apatin, Živorad Smiljanić su prisustvovali završnoj konferenciji u okviru projekta „EU FIN“ koji je održan od 26. do 28. novembra 2015. godine u Sirakuzi, Italija. Program „Evropa za građane“ ima za cilj da poveže građane i gradove Evrope kako bi razmenjivali svoja iskustva i uspostavili saradnju na raznim poljima. Kako Apatin leži na polovini toka Dunava, a nekada je bio najveći ribarski centar na ovoj strateški značajnoj evropskoj reci, a koji se bavio i preradom ribe, ovaj projekat je prilika da se ponovo opština aktivira na polju ribarstva u međunarodnom kontekstu, uz podršku Pokrajinske vlade.

Cilj projekta „EU FIN“, koji je finansiran iz programa „Evropa za građane“, u okviru mere ,,Mreža gradova“, je da se utiče na percepciju građana o zajedničkoj ribarskoj politici i podstakne njihovo učestvovanje u procesu donošenja odluka vezanih za sektor ribarstva.

U okviru projekta partneri su se bavili pitanjima ribolova i uticajem ribarstva na lokalne ekonomije. Poseban akcenat je stavljen na unapređenje sektora ribarstva i mogućnosti da se ono razvija u pravcu veće održivosti. Projekat je okupio 19 partnera iz 10 zemalja – Italije, Grčke, Hrvatske, Srbije, Makedonije, Kipra, Albanije, Portugalije, Španiju i Crne Gore. Vodeći partner je ,,The Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia – A. Mirri” iz Italije.

Na završnoj konferenciji sastavljeni su predlozi za nove projekte u oblasti ribarstva i povezivanja gradova koji se bave ribarstvom. Meštani lokalnih zajednica i predstavnici regionalnih institucija iz oblasti ribarstva su aktivno učestvovali u aktivnostima zajedno sa međunarodnom delegacijom. Učesnici su stekli adekvatna znanja o evropskoj politici u oblasti ribarstva.

Potpisan je i Memorandum o razumevanju između međunarodnih partnera za formiranje Međunarodne ribarske asocijacije. Projekat je od izuzetnog značaja kako za privredu, tako i za turističku promociju Vojvodine, te afirmisanje Apatina na međunarodnom nivou.