Potpredsednik Ivan Đoković o Programu razvoja turizma turističkih destinacija na susretu sa predstavnicima lokalnih samouprava

Novi Sad, 19. jun 2017.- Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, domaćin je današnjeg susreta sa predstavnicima lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine i lokalnih turističkih organizacija na kojem se diskutovalo o započetim i predviđenim aktivnostima na izradi Programa razvoja turizma turističkih destinacija, kao i o mogućnostima sufinansiranja realizacije ovog programa.

Susretu koji je iniciran i organizovan od strane Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, prisustvovali su specijalni savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Aleksandar Denda, podsekretar u Sekretarijatu za privredu i turizam Vitomir Vučković, pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast turizma i regionalnog razvoja mr Sergej Tamaš, kao i stručni tim Sekretarijata.

Potpredsednik Đoković je istakao da je tema današnjeg sastanka izrada Programa razvoja turizma za četiri turističke destinacije koje su prepoznate na teritoriji Vojvodine, a sam cilj susreta jeste dogovor oko dinamike zajedničkog delovanja u okviru sprovođenja predstojećih zadataka i aktivnosti, kako bi u što kraćem roku ovaj dokument bio sačinjen.

,,Po Strategiji razvoja turizma, AP Vojvodina ima četiri turističke destinacije i to Subotica sa Palićem, Banat sa Vršcem kao gravitacionim centrom, Novi Sad sa Fruškom gorom i Sremskim Karlovcima, gornje i srednje Podunavlje u okviru jedinstvenog klastera. Sinergijom sredstava Sekretarijata i lokalnih samouprava koje se nalaze u okviru navedenih turističkih destinacija, na jedinstven način se mogu sačiniti programi razvoja turizma. Za tu namenu su obezbeđena budžetska sredstva i operativna su, tako da u naredne dve nedelje možemo sprovesti konkurse za izradu takvih strategija. Intencija je da one lokalne samouprave koje se nalaze u okviru turističkih destinacija izdvoje određena sredstva, odnosno do 20 odsto od ukupne vrednosti projekta, dok bi ostatak finansirao Sekretarijat“, rekao je potpredsednik Đoković.

On je naveo da bi lokalne samouprave, kako je to predviđeno akcionim planom Strategije, trebalo da zanove određena akta i da ih ažuriraju, tačnije postojeće strategijske master planove koje je neophodno uskladiti sa postojećom republičkom Strategijom, a sam Sekretarijat stoji na raspolaganju oko stručne koordinacije i finansiranja. On je prisutnima najavio i predstojeće konkurse Sekretarijata u oblasti turizma, koji će biti raspisani u periodu jun – septembar.

Pored favorizovanja lokalnih samouprava koje spadaju u četiri turističke destinacije, Sekretarijat će pokušati dodatno da stimuliše turističke proizvode koje je Republika prepoznala po stepenu kvaliteta.

Aleksandar Denda je rekao da se prilikom izrade Strategije razvoja turizma Republike Srbije naišlo na mnogo problema, odnosno manjkavosti u pogledu nedostatka baza podataka, evidencija i resursa. ,,Krajem 2016. godine, precizno smo utvrdili osam privrednih grana koje predstavljaju turizam, onako kako ga drugi u svetu vide. Do tada je turizam predstavljao 1 do 1,9 odsto BDP-a, dok je po završetku analize, taj udeo u BDP-u oko 6,5 odsto. To je pokazatelj da turizam sve više predstavlja značajnu privrednu granu, da tu spada i prevoz, igre na sreću, zabava iznajmljivanje raznih rekreativnih i sportskih sprava i slično“.

Denda je dodao da je 2017. godine na osnovu rasta prihoda i većeg broja dolazaka stranih turista, prognoza da će učešća turizma u BDP-u dostići skoro 10 odsto.

Učesnici današnjeg sastanka su imali priliku da diskutuju o aktuelnim temama u oblasti turizma u Vojvodini, kao i da razmene mišljenja, ideje i konkretizuju svoje strateške pravce u lokalnim sredinama i turističkim mikroregijama.