Pokrajinska vlada pomogla otvaranje novog blatnog bloka u Banji Kanjiža

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin i pokrajinska sekretarka za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju prof. dr Vesna Kopitović, posetili su Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“ u Kanjiži, gde je u okviru svečanog obeležavanja Dana banje otvoren i novi blatni blok. Ukupna vrednost radova za rekonstrukciju blatnog bloka i za nabavku hidromasažne kade iznosi 12,9 miliona dinara, pri čemu je Pokrajinska vlada obezbedila 6 miliona dinara. Završetkom prve faze rekonstrukcije i opremanja blatnog bloka unapređen je zdravstveno-banjski turizam primenom prirodnih lekovitih činilaca – termomineralne vode i peloida-blata, te je tako podignut nivo konkurentnosti ove ustanove na domaćem i inostranom tržištu.

Današnju svečanost je otvorila direktorica Specijalne bolnice dr med. Slobodanka Drndarski, a među prisutnima bili su i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice Mihalj Njilaš i pokrajinski sekretar za energetiku i mineralne sirovine mr Nenad Stanković.

Ove godine Opština Kanjiža i Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova potpisali su ugovor za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama sa teritorije AP Vojvodine za sufinasiranje projekata planskog uređenja turističkih tematskih celina. Opština Kanjiža je konkurisala sa projektom koji podrazumeva rekonskturkciju blatnog bloka u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Banja Kanjiža“. Vrednost ukupnih radova za rekonstrukciju blatnog bloka i nabavku hidromasažne kade iznosi 12,9 miliona dinara, tačnije učešće Opštine je 200.000 dinara, Sekretarijata za privredu 4,5 miliona dinara, Sekretarijata za zdravstvo 1,5 miliona dinara, a sopstveno učešće Banje je 6,7 miliona dinara. Realizacijom ovog projekta okončana je prva faza rekonstrukcije blatnog bloka.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar Miroslav Vasin istakao je da je otvaranje novog sadržaja u Banji Kanjiža veoma značajno i da će u mnogome doprineti da rezultati turističke privrede AP Vojvodine i Srbije budu mnogo bolji od postojećih. ,,Vodeći brigu da Opština Kanjiža što manje oseti posledice jednog procesa prolaska na hiljade ljudi na svom putu ka Evropskoj uniji, ipak su nastajali problemi u funckionisanju Opštine. Ipak, ovakvi sadržaji mogu da oplemene postojeću ponudu i čitavu sredinu, tako da Vojvodina ono što poseduje iskoristi na najbolji način, a samim tim i beleži odlične rezultate u oblasti turizma. Broj turista koji je posetio Vojvodinu u 2015. godini, pokazuje da se trend povećanja broja poseta i noćenja iz godine u godinu nastavlja. Tome doprinose i sadržaji kojima pokušavamo da svaku lokalnu samoupravu oplemenimo“, rekao je Vasin, istakavši da konkursi koje iz oblasti turizma raspisuje Sekretarijat za privredu, a koji su namenjeni lokalnim samoupravama, privlače mnoštvo kvalitetnih ideja i projekata, na osnovu kojih je nekoliko desetina objekata i zdanja po pokrajini obnovljeno i podignuto.

,,Pre dve godine smo ušli u proces revitalizacije vojvođanskih banja, po uzoru na banje u Sloveniji, Hrvatskoj i Mađarskoj, kako bi sve bile u prilici da dobiju sadržaj poput blatnog bloka. Ovo je realizovano u Banji Junaković u Apatinu, Relaks centru u Kovačici, sada u Kanjiži, a u toku godine namera je da se ova aktivnost realizuje i u mnogim drugim zdravstvenim i relaks centrima“, rekao je Vasin.

Pokrajinska sekretarka prof. dr Vesna Kopitović je, osvrćući se na činjenice koje potkrepljuju profesionalnost i stručnost Specijalne bolnice u Kanjiži, rekla da postoji ozbiljan problem sa kojim se valja nositi: ,,Problem koji zajednički moramo rešiti su pacijenti. Trebaju nam pacijenti. Pacijenti zaslužuju da borave u Kanjiži, zaslužuju da se leče. Potrebno je svi da apelujemo na celo naše indikaciono područje koje zaslužuje da bude prošireno, da budemo fleksibilniji, da damo više našim građanima i građankama, kako bi mogli da se leče u Banji Kanjiža. Sekretarijat za zdravstvo će pisati dopise, bićemo aktivni, razgovaraćemo, ali Banji su neophodni pacijenti. Trebalo bi što više ljudi da dođe u Kanjižu o trošku države, jer sada Kanjiža može da ponudi više, svake godine nudi više i svake godine ulažemo u nju. Pohvalimo se sledeće godine da imamo i više pacijenata. Sa tim ciljem pred nama, Sekretarijat će se truditi sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, sa Ministarstvom, sa komisijama, kako bi se cilj i ostvario“, istakla je prof. dr Kopitović.

Banja Kanjiža je zdrastveni kompleks sa dugogodišnjom tradicijom. Osnovana 1913. godine kao banjsko lečilište, kasnije je funkcionisala kao klasična banja da bi se do današnjeg dana razvila u savremeni zdravstveni centar sa širokom paletom usluga. Rehabilitacija se obavlja pod nadzorom tima lekara specijalista i uz primenu savremenih medicinskih doktrina i prirodnih lekovitih faktora.

Peloidoterapija je jedan od oblika balneoterapije i predstavlja korišćenje blata u terapijske svrhe. Pri terapijskoj upotrebi blato ispoljava termičko, mehaničko i hemijsko delovanje. Peloid (blato) se najčešće koristi kod pacijenata sa zapaljenskim reumatskim oboljenjima u mirnoj fazi, poput reumatoidnog artritisa, kod degenerativnog reumatizma (ortoze, spondiloze, gonartroze, koksartroze) i u slučajevima vanzglobnog reumatizma i kontrakture.

Osim pozitivnog delovanja na fizičko stanje organizma ne sme se zanemariti efekat na mentalno zdravlje, odnosno na suzbijanje štetnih posledica stresa i opuštajuće delovanje.