Podrška vinarima i vinogradarima Srbije i AP Vojvodine kroz definisanje Programa razvoja ove značajne privredne grane

Novi Sad, 4. februar 2021. – Savez vinara i vinogradara Srbije u saradnji sa Udruženjem proizvođača grožđa i vina sa oznakom geografskog porekla „Srem – Fruška gora“, uz podršku Pokrajinske Vlade i Privredne komore Vojvodine, organizovali su panel-prezentaciju Programa razvoja vinarstva i vinogradarstva Republike Srbije za period 2021 – 2031. godine, koji je Vlada Republike Srbije usvojila krajem prošle godine. Panel je održan u prostorijama Privredne komore Vojvodine, u Master centru Novosadskog sajma, u kojem su učestvovali brojni, eminentni sagovornici iz javnog i privatnog sektora, predstavnici akademske zajednice i proizvođači vina.

Učesnik panela, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dr Nenad Ivanišević, istakao je na konferenciji za medije da su vino, hrana i dobri ljudi ono što jesu brendovi naše zemlje i podneblja, te objedinjeni u jedinstvenu celinu čine turizam u pravom smislu. On je takođe dodao da je Sekretarijat u 2021. godini, a zahvaljujući značajnom povećanju budžeta od čak 66 odsto, izdvojio preko dvadeset miliona dinara za unapređenje degustacionog turizma, upravo u oblasti vinarstva i vinogradarstva. 

,,Ovo je pristup koji jedini donosi rezultat, odnosno da se okupimo, imamo jasan cilj, jasnu strategiju iz koje ćemo kreirati akcione planove za svaku godinu, te da je svako odgovoran za ono na šta se obavezao da će učiniti i sprovesti. Početkom marta raspisujemo konkurse i za ovu namenu, te pozivam sve koji žele da se prijave da zajednički namenski potrošimo sredstva. Put od hiljadu milja počinje jednim, prvim korakom, a ovo upravo jeste prvi korak. Sekretarijat vraća i oznaku kvaliteta proizvoda Najbolje iz Vojvodine i smatram da će velik broj vinara i vinogradara upravo i biti nosilac ovog znaka“, rekao je sekretar.  

Predsednik Privredne komore Vojvodine, Boško Vučurević, je istakao da je sama tema, koja je usmerena ka podizanju svesti o značaju i ulozi vinarstva i vinogradarstva, upravo u domenu Privredne komore, koje predstavlja mesto okupljanja privrednika. Vučurević je rekao da upravo taj program predstavlja osnovu Zakona o vinarstvu, koji bi trebao da bude usklađen sa Zakonom o vinima Evropske unije, te da je intencija takvog strateškog dokumenta unapređenje produktivnosti, podsticanje proizvodnje, kao i osavremenjavanje putem  tehničko-tehnoloških mera, kako bi proizvođači vina i uzgajivači vinove loze dostigli što bolji kvalitet svojih zasada i proizvoda.  

Ovaj panel je otvorio sekretar Udruženja poljoprivrede Privredne komore Vojvodine, Mladen Petković a učesnici su bili i pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Mladen Petreš, predsednik Saveza vinara i vinogradara Srbije, dr Marko Malićanin, koji se ujedno i fokusirao da pojedinosti Strategije za period 2021 – 2031. godine, predsednik Udruženja „Srem – Fruška gora“, Gordan Bašić, i drugi.

Pomenuti Program namenjen vinarima i vinogradarima predstsavlja celishodan opus, tačnije opsežnu analizu svetskog vinarstva i vinogradarstva, ali i vinarstva u našoj zemlji, predstavljajući poziciju Srbije na vinskoj svetskoj mapi. Ovim dokumentom se definišu svi problemi, nedostaci, kao i prostor, mogućnosti i potencijali vinarstva u Srbiji, kao i u AP Vojvodini, a obuhvata i pitanja prizvodnje sadnog materijala, jačanja sektora rasadničarstva koje ima značajan potencijal uz povećanje površina pod zasadima vinove loze. 

Pored ciljeva koje Program ističe, autori su u mnogome bili usmereni na unapređenje kvaliteta proizvoda u okviru ove grane, na podizanje svesti o ulozi i značaju autohtonih sorti, specifičnom identitetu i autentičnosti, ka ciljevima, povećanjem kvaliteta vina, sa fokusom na identitet i autentičnost, organsku proizvodnju, učešće na svetskom, ali i zaštitu sopstvenog tržišta. Dokumentom su definisani i parametri za ,,stvaranje kadrova“ u ovoj sferi proizvodnje, sa ciljem da se u toku naredne decenije vinarstvo i vonogradarstvo postavi na pijedestal koji zavređuje, te kao važna oblast zauzme svoje mesto u privredi i na tržištu. 

Panel se održava u okviru realizacije projekta pod nazivom ,,Podizanje kapaciteta vinarskog sektora jačanjem nacionalnog brenda srpskih vina kroz edukaciju i informisanje proizvođača i potrošača“.