Zamenik Počuč u poseti zanatskoj radionici koja neguje tradicionalnu izradu predmeta od drveta i nusproizvoda

 

Novi Sad, 11. oktobar 2019. – Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, posetio je porodičnu radionicu iz Novog Sada, koja se bavi izradom proizvoda od drveta, plute, slame i pruća.

,,Radionica Petrović iz Novog Sada je pozitivan primer uspešno osmišljenog porodičnog biznisa kojoj je pružena podrška za nabavku opreme i repromaterijala za potrebe njihovog poslovanje“, rekao je Počuč, dodavši da su Pokrajinska vlada i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam poseban akcenat stavili na podršku mikro, malim i porodičnim preduzetničkim radionicama, kao nosiocima privrednog razvoja u Republici Srbiji i AP Vojvodini.

Poseta je realizovana u okviru redovnih obilazaka mikro i malim preduzetnicima kojima je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam pružio finansijsku podršku, prevashodno u domenu nabavke mašina, opreme, softvera i druge nematerijalne imovine, kao i repromaterijala neophodnog u svakodnevnom poslovanju, sa posebnim fokusom na umetničke i stare zanate među kojima je i navedena radionica.