Pismom o namerama između Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i nemačkog GIZ-a do lakšeg zapošljavanja ljudi iz osetljivih grupa

  

Novi Sad, 17. maj 2021. – Pismo o namerama između programa Nemačke razvojne saradnje ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji” koji sprovodi Nemačka međunarodna organizacija za saradnju GIZ i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, svečano je potpisan danas u Pokrajinskoj vladi i praćen je uručenjem sertifikata korisnicima ovog programa.

Danas je potpisan i Memorandum o saradnji između pomenutog Programa GIZ-a i Kancelarije za Inkluziju Roma AP Vojvodine.  

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanig grupa u Srbiji“ se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, dok potpisani dokumenti imaju za cilj da olakšaju sprovođenje mera za zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika i drugih osetljivih grupa na teritoriji AP Vojvodine, kao i unapređenje lokalnih institucionalnih okvira, mehanizama i usluga u oblasti socijalnog uključivanja osetljivih grupa. Na teritoriji Republike Srbije je preko 2.000 uspešnih korisnika ovog Programa.

Potpisnici su istakli su da su pomenuti dokumenti u skladu sa nacionalnom Strategijom za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine i da je od ključne važnosti osnaživanje ranjivih kategorija, kako bi koristili raspoložive mehanizme zapošljavanja.

,,Pitanje inkluzije, podrške i pružanja pomoći pripadnicima romske zajednice jeste pitanje za celokupno društvo koje ume da iznađe mehanizme pomoći i saradnje sa onim institucijama i organizacijama koje zajedničkim kapacitetima mogu da pruže adekvatan odgovor i podršku. Potrebno je raditi na izgradnji i održanju sistema koji ranjive kategorije stanovništva neće marginalizovati, već im omogućiti ravnopravan status i jednake mogućnosti u svim sferama društva, a pogotovo u oblasti zapošljavanja i obrazovanja“, istakao je dr Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, dodavši kako su Romi i Romkinje i druge ranjive kategorije ovim programom deo sistema i tržišta rada, što predstavlja jedini način da se pruži zajednička pomoć i podrške onima kojima je potrebno.

On je pozvao korisnike ovog programa da konkurišu na mere podrške zapošljavanju koje je raspisao Sekretarijat za privredu, odnosno na konkurse koji su u toku.

Stručne obuke Edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama Novi Sad, prevashodno, zanatske profile je 2019. godine završilo više od 60 polaznika, a tokom aprila ove godine ovom stručnom usavršavanju se priključilo još 44 polaznika iz osetljivih grupa.

Direktor Edukativnog centra za, Aleksandar N. Ašonja, rekao je da su obuke trajale tri meseca i da su sprovođene u saradnji sa Udruženjem romskih studenata, kao važnim partnerom koji je vodio proces informisanja i uvođenja korisnika u meru stručnih obuka i koji im je pružao i mentorsku podršku.

Učesnici današnje svečanosti su i državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Jovanović, v.d. direktora Kancelarije za inkluziju Roma AP Vojvodine, Ljiljana Mihajlović, kao i vođa programa za inkluziju Roma i drugih marginalizovanih grupa, Aleksandra Dimić – Ugrinaj, koja je ujedno bila i potpisnik oba dokumenta.