Otvoren X Međunarodni forum o čistim energetskim tehnologijama i dodeljene nagrade „TOP ENERGY“

Čestitajući organizatorima 10. godišnjicu istrajnog zalaganja za uvođenje čistih energetskih tehnologija u sve segmente života i rada, predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor istakao je da je ovaj jubilej prigodan povod da se napravi rekapitulacija i analizira napredak u ovoj oblasti.

On je podsetio na to da je 8. avgusta čovečanstvo potrošilo sve resurse koje je imalo na raspolaganju za ovu godinu i sada živi na kredit.

,,To znači da trošimo brže nego što priroda može da se obnovi, i da zagađujemo više nego što šume i okeani mogu da apsorbuju”, istakao je Pastor.

Govoreći o značaju tranzicionog procesa u oblasti energetike, predsednik Pastor je naglasio da je znanje neiscrpan resurs, i što ga više delimo i trošimo, ono se uvećava.

,,Mišljenja sam da je upravo deseta godišnjica održavanja ovog Foruma trenutak za rekapitulaciju i utvrđivanje novih strategija, kako bi se procesi energetske tranzicije razumeli kroz perspektivu kvalitetnog i na naučnim projekcijama utemeljenog korišćenja resursa, kao važan gradivni elemenat humanog i „pametnog“ okruženja u kojem zaslužuju da žive stanovnici svih delova Srbije”, istakao je Pastor.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, obraćajući se učesnicima Foruma, rekao je da se sa pravom može istaći da je energetska efikasnost jedna od najznačajnijih grana koje mogu pomoći privrednom razvoju Republike Srbije, te da se podsticanjem ulaganja u energetsku efikasnost podstiče razvoj velikog broja privrednih grana.

,,Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam će u narednom periodu, zajedno sa Sekretarijatom u čijoj je nadležnosti energetika, iznaći model razgraničenja gde Sekretarijat za privredu može, u smislu resornih oblasti, da podstakne obnovljive izvore energije, energetsku efikasnost i time pokrene privredni zamajac. Energetska efikasnost ostavlja višak profita, višak vrednosti, a samim tim i sredstava za nove, ekspanzivne privredne cikluse. Tako je i u oblasti turizma. Dakle, ušteda uz svest o očuvanju zajedničkih resursa, svest o životnoj sredini i budućim generacijama, upravo je element stabilnog života u domenu fizičkih i pravnih lica, ali je i uslov ekspanzivne privredne politike razvoja”, rekao je Đoković.

Ivan Đoković je, u okviru stručnog panela, govorio o energetskoj efikasnosti, kao osnovi održivog razvoja privrede AP Vojvodine, gde se najpre osvrnuo na pravni okvir, tačnije na Zakon o efikasnom korišćenju energije, u okviru koga su jasno postavljeni ciljevi, načela, niži pravni okvir, akti politike efikasnog korišćenja energije, energetska efikasnost proizvoda, dok su u završnim odredbama dati modeli finansiranja energetske efikasnosti.

Predsedavajući Foruma Tihomir Simić rekao je da je nakon desetogodišnjeg održavanja, a u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i snažnu podršku Skupštine AP Vojvodine, Forum izrastao u najuticajniji skup u ovoj oblasti u jugoistočnom delu Evrope, što potvrđuje redovno učešće eminentnih gostiju iz inostranstva.

„Briga za energetsku bezbednost i efikasnost je briga za bolji i kvalitetniji život građana i njihovu budućnost, ali i razvijenu ekonomiju i mogućnost većeg zapošljavanja u ovoj oblasti. Kao uzor mogu da posluže i susedne države, koje sa nama danas razmenjuju iskustva, poput Mađarske koja je dostigla zavidan nivo razvoja u oblasti energetske efikasnosti“, reko je Simić i dodao da će ovaj model tokom današnjeg dana biti prezentovan.

Simić je naglasio da je neophodna „mobilizacija“ znanja i resursa u ovoj oblasti, kako bi se ona unapredila, a da, kada je reč o Vojvodini, postoje i konkretna rešenja u skladu sa resursima i potencijalima koje imamo. On je istakao i da je energetska efikasnost jedna od okosnica strateških dokumenata za EU 2016-2020, te da zemlja kojoj je jedan od prioriteta pridruživanje, mora da obrati posebnu pažnju na ovu oblast.

Velikom broju učesnika ovog Foruma na početku zasedanja obratili su se i pomoćnik ministra rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Miloš Banjac, šef sektora za gas u Sekretarijatu Energetske zajednice iz Beča Predrag Grujičić, predsednik Saveta Agencije za energetiku Ljubo Maćić, dekan Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada Rade Doroslovački, predsednik Nacionalnog naftnog komiteta Srbije Petar Škundrić, prvi gradinačelnik Ulma Martin Bendel, ambasador Mađarske u Srbiji Atila Pinter i predstavnik Ministarstva spoljnih poslova i trgovine Mađarske Pal Sagvari.

Na ovogodišnjem Forumu, po prvi put su dodeljena priznanja „TOP ENERGY“ za najuspešnije realizovane projekte iz oblasti energetike u Jugoistočnoj Evropi. Za posebno istaknutu posvećenost i inovativnost u oblasti čistih energetskih tehnologija dobitnici ovog priznanja za 2016 godinu su JP „EPS“ Ogranak „Drimsko-Limske“ Hidroelektrane Bajina Bašta, „IEE-Group“ Gradiška i preduzeće „Matris-Commerce“ iz Martonoša.

Takođe, organizatori Foruma dodeli su i specijalne jubilarne povelje institucijama i preduzećima koje su tokom deset godina pružale podršku i pomoć promociji i organizaciji ovog Foruma, a dobitnici povelje su: Skupština AP Vojvodine, RTV, FTN, EPS Distribucija, Nacionalni naftni komitet Srbije-Svetskog naftnog saveta, Institut „Mihajlo Pupin“, IEE Group, Saga D.O.O i Privredna komora Vojvodine.

U radu Foruma učestvovali su i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenad Grbić, potpredsednici Skupštine APV Snežana Sedlar, Aleksandra Đanković, Miroslav Vasin i Ivan Stijepović, kao i generalni sekretar Skupštine APV Nikola Banjac.

Na ovom skupu učestvuje više od 400 učesnika, a tokom dve radne sesije biće razmatrane teme vezane za energetsku bezbednost regiona Jugoistočne Evrope, perspektive u snabdevanju prirodnim gasom, upravljanje kvalitetom naftnih derivata i integracija regionalnih tržišta i mnoge druge.