Opština Titel ovogodišnji domaćin III Konferencije vinskih vitezova

Pomoćnik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Sergej Tamaš, posetio je Opštinu Titel, gde se ove godine održava III Konferencija vinskih vitezova Srbije. Pored vinskih vitezova, proizvođača i ljubitelja ,,napitka bogova“, na konferenciji su uzeli učešće direktorica Turističke organizacije Vojvodine i domaćin, predsednik Opštine Titel, mr Dragan Božić. Organizator ovogodišnjeg samita vitezova vina je Vinski viteški red ,,Dionis“ iz Titela.

Po okupljanju u etno kući Bogojević u Titelu, učesnici Konferencije zaputili su se ka opštinskom zdanju, i za meštane pripredili nesvakidašnji prizor u vidu defilea u viteškim odorama i sa vinskim viteškim obeležjima.

Pomoćnik za resor turizma, Sergej Tamaš, istakao je da je dugoročan plan Sekretarijata za privredu i turizam upravo razvoj i unapređenje turizma, te pojedinih njegovih aspekata, poput gastronomskog i vinskog turizma u Vojvodini.

,,Sekretarijat će se u daljem radu zalagati za afirmativni podsticaj turizma kao privredne grane, uz umrežavanje sektora za turizam pri Sekretarijatu sa turističkim organizacijama u okviru lokalnih samouprava, sa ciljem zajedničkog sprovođenja programa i rešavanja problema. Potrebno je afirmisati one oblasti u okviru turizma koje nisu u dovoljnoj meri prepoznate i afirmisane, usled nedostatka sredstava ili, pak, logističke podrške“, rekao je Tamaš.

Direktorka TOV-a, Nataša Pavlović smatra da su vinski vitezovi veoma značajan  brend u Vojvodini koji je potrebno nadalje afirmisati i promovisati. ,,Današnjem skupu prisustvuju značajani vitezovi vinskog reda iz Evrope i Srbije. Ovakve konferencije su veoma značajne sa aspekta sagledavanja šta zapravo jeste brend Vojvodine kada je u pitanju vinski turizam. Pored promovisanja vinskog turizma uopšte i proizvođača vina sa teritorije Pokrajine, TOV promoviše vinske i manifestacije. Plan Sekretarijata i TOV-a u pogledu vinskog turizma je organizacija jedinstvene balkanske smotre vinara koja bi na jedinstven način prikazala sve potencijale kojima raspolažemo u vinskom turizmu“, rekla je Pavlović i dodala da vinski turizam ne podrazumeva samo vinarije i degustacione prostore u vinarijama, već je mnogo kompleksniji kontekst.  

Na skupu su prisutni upoznati sa pojedinostima projekta posvećenog vinskim putevima u Srbiji, a sama Konferencija je ove godine usredsređena na aspekt turizma, kao dela šireg koncepta vinske kulture. Pored toga, potvrđena je činjenica da su vinari i vitezovi vinskog reda zastupljeniji i vidljivi u turističkoj ponudi Srbije i Pokrajine, sa evidentim učinkom u unapređenju razvoja turističke privrede.

Učesnicima Konferencije predstavljena su turistička, prirodna i kulturna bogatstva Titela i okoline, u vidu krstarenja brodom po Tisi, obilaska Rezervata prirode Titelski breg, posete vidikovcu i viteške vinske večeri.