Održan stručni seminar – Kako učiniti turističku ponudu dostupnom osobama sa invaliditetom

Seminar „Turizam dostupan osobama sa invaliditetom“ održan je danas u hotelu ,,Putnik“ u Novom Sadu, u oraganizaciji Hendi centra Koloseum iz Beograda, uz podršku Visoke turističke škole strukovnih studija iz Beograda, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Prisutnima se ovom prilikom obratio zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Pavle Počuč.

Cilj seminara je edukacija i pružanje informacija poslenicima turističke privrede u Srbiji o pružanju adekvatnih turističkih usluga osobama sa invaliditetom, s obzirom na širi kontekst turističke privrede, koji podrazumeva i ugostiteljstvo, hotelijerstvo, turističke agencije, kao i saobraćajnu infrastrukturu.

Pavle Počuč je istakao da je Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u okviru svog programa namenjenog unapređenju oblasti turizma, stavio akcenat i na unapređenje i adaptaciju postojećih i novih objekata u funkciji turizma, a u cilju prilagođavanja potrebama osoba sa invaliditetom.

,,Sekretarijat će nastojati da pruži podršku turističkim poslenicima i korisnicima usluga putem podsticajnih programa za unapređenje turističkih objekata i infrastrukture kako bi bili pristupačniji osobama sa invaliditetom, kao vid direktne pomoći. Pored toga, potrebno je pružiti podršku lokalnim samoupravama neposrednom komunikacijom, promocijom i afirmisanjem neophodnosti ulaganja u ovu oblast na lokalnom nivou, u saradnji sa turističkim organizacijama lokalnih samouprava i Turističkom organizacijom Vojvodine“, rekao je Počuč.

Današnji skup je usredsređen na ključne teme u okviru oblasti turizma, u sprezi sa socijalnim preduzetništvom, poput Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, adekvatne terminologije – bontona, dostupnosti objekata, turističkih sadržaja i smeštajnih kapaciteta. Pored toga, izložene su ponude turističkih agencija namenjene osobama sa invaliditetom.

Seminaru je prisustvovao i pomoćnik pokrajinskog sekretara za oblast turizma, Sergej Tamaš, i direktorica Turističke organizacije Vojvodine, dr Nataša Pavlović.