Objavljen javni konkurs iz oblasti elektronskih komunikacija namenjen lokalnim samoupravama u Vojvodini

 

Novi Sad, 26. novembar 2020. – Uzimajući u obzir sve zastupljeniji proces digitalizacije i sve evidentije potrebe za osavremenjavanjem i unapređenjem postojećih informaciono-komunikacionih sistema, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je konkurs kojim će finansirati projekte iz oblasti telekomunikacija i informacionog društva za 2020. godinu, a koji je namenjen lokalnim samoupravama na teritoriji AP Vojvodine. Ovim konkursom predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.183.508,66 dinara.

Sekretarijat nastavlja da dodeljuje sredstva za ovu namenu, time nastavljajući da ulaže u značajne projekte iz pomenutih oblasti, a rok za podnošenje prijava je do 11. decembra 2020. godine.

Sredstva su namenjena za uspostavljanje hotspot lokacija u lokalnim samoupravama, a koje će građanima omogućiti slobodan pristup internetu, pri čemu tražena sredstva za najviše četiri hotspot lokacije po lokalnoj samoupravi pojedinačno ne mogu biti veća od 100.000 dinara. Druga namena je uspostavljanje informaciono-komunikacione infrastrukture u školama za uvođenje e-nastave pod nazivom ,,Pametna škola“, a tražena sredstva za najviše jednu školu po gradu ili opštini ne mogu biti veća od milion dinara.

Bitan aspekt konkursa je i podrška uvođenju sistema video nadzora u vaspitno-obrazovnim ustanovama sa ciljem povećanja bezbednosti predškolaca, učenika i nastavno-obrazovnog osoblja, kao i zaštite objekata pod nazivom ,,Bezbedna ustanova“, gde tražena sredstva za najviše dve ustanove po gradu ili opštini ne mogu biti veća od 300.000 dinara.

Namera Sekretarijata jeste da podstakne razvoj elektronskih komunikacija u lokalnim samoupravama u Vojvodini čiji je stepen razvijenosti u rasponu 60 do 80 odsto, kao i manje od 60 odsto republičkog proseka, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Konkurs je objavljen  u dnevnom listu ,,Dnevnik“ sa današnjim datumom, kao i na internet prezentaciji Sekretarijata www.spriv.vojvodina.gov.rs.