Obeležen ,,Dan sa informatikom“ u Skupštini AP Vojvodine uoči Svetskog dana telekomunikacija i informacionog društva

Novi Sad , 12. maj 2016. – Dan sa informatikom, događaj posvećen Svetskom danu telekomunikacija i informacionog društva, održan je danas u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, u organizaciji Pokrajinske vlade. Svečanost je otvorio potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin, a prisutnima se obratio i direktor Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa Dobrivoje Antonić. Skupu su prisustvovali informatičari iz lokalnih samouprava sa područja Vojvodine, pokrajinskih organa i predstavnici IT kompanija iz Novog Sada.

Svetski dan telekomunikacija i informacionog društva obeležava se svake godine 17. maja, na godišnjicu potpisivanja prve međunarodne telegrafske konvencije 1865.godine, odnosno na dan formiranja Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU). Cilj njegovog obeležavanja je da pomogne podizanju svesti o tome da upotreba interneta i IKT-a može doprineti razvoju društava i ekonomija, kao i prevazilaženju digitalnog jaza.

Ovaj međunarodni dan veoma je značajan za Republiku Srbiju koja je jedna od najstarijih članica ITU, s obzirom da je postala član ove organizacije samo 40 dana nakon njenog osnivanja, odnosno znatno pre mnogih razvijenih zemalja.

Miroslav Vasin je podsetio da Pokrajinska vlada već dugi niz godina podržava, pomaže i promoviše uvođenje informaciono komunikacionih tehnologija u sve pore društva, privrede i e-uprave, a svoje aktivnosti i svoje poslovanje, unapredila je primenom novih tehnologija. ,,Aktivnostima IT sektora, Uprave za zajedničke poslove pokrajinskih organa, Pokrajinska vlada je prva u regionu uvela elektronske sednice vlade još daleke 2007. godine, iste godine uvela Bibliotečki softverski sistem BISIS kao prvi javni servis građana. Četiri godine kasnije dobila je prvu nagradu Društva za informatiku Srbije za izvanredna dostignuća iz informatike i inovativne primene IT u poslovnom okruženju, a 2014. godine i prvu nagradu Društva za informatiku Srbije za eInspekcije – softverski antikoruptivni sistem za podršku inspekcijskog nadzora na teritoriji AP Vojvodine. Pored toga, svake godine se dva puta uz podršku Pokrajinske vlade organizuje i skup informatičara iz lokalnih samouprava sa područja Pokrajine, informatičara pokrajinskih organa, direkcija i službi, kao i stručnjaka iz IT kompanija iz Novog Sada. Na ovaj način Pokrajinska vlada snažno promoviše primenu IKT-a“, istakao je Vasin, dodavši da današnji ,,Dan sa informatikom“ predstavlja značajan korak u pravcu promovisanja, podrške i ohrabrivanja korišćenja IKT u cilju društveno-ekonomskog razvoja i konkurentnosti kako na lokalnom, tako i na globalnom planu.

Predavanja su tematska sa ciljem da prikažu razvoj novih tehnologija. Najpre je predstavljen pregled stanja primene informaciono-komunikacionih tehnologija u organima lokalne samouprave sa područja Vojvodine, a potom su predstavnici kompanije ,,Informatika“ a.d. iz Beograda izneli svoja predavanja o unapređenim servisima i primeni novih tehnologija u poslovanju. Ova kompanija pokriva sve segmente tržišta računara, od velikih ,,enterprajz“ servera do personalnih kompjutera i svojim profesionalnim radom i uslugama koje pružaju nastoje da korisnicima omoguće uspešan rad informacionog sistema i računarske opreme.

,,Pravac, brzinu i kapacitet razvoja jedne sredine i lokalnih samouprava u velikoj meri određuje dostignuti nivo razvoja informacionih tehnologija. Ovo je sektor koji umnogome doprinosi razvoju čitave zemlje. Pokrajinska administracija je adekvatno i na vreme primenila sva dostignuća informatike, stoga je uz administraciju Skupštine APV, jedna od najuređenijih u Srbiji, a razlog tome su stručnjaci posvećeni svom poslu“, rekao je direktor Uprave Dobrivoje Antonić.