Miroslav Vasin: Savez društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti je partner Pokrajinske vlade već niz godina

Novi Sad, 13. novembar 2015. – Uoči Svetskog dana borbe protiv dijabetesa koji se obeležava 14. novembra, juče je održana centralna manifestacija obeležavanja Svetskog dana borbe protiv dijabetesa, u organizaciji Savez društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti, koji obeležava 35 godina postojanja i rada. Pokrajinska vlada je ovom prilikom pružila neophodnu pomoć i podršku Savezu, a domaćin svečanosti je bila Skupština AP Vojvodine.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova Miroslav Vasin se ovom prilikom obratio prisutnima. Potpredsednik Pokrajinske vlade Miroslav Vasin osvrnuo se na činjenicu da je dijabates veliki problem u društvu, te na činjenicu da se konferencija održava upravo uoči Svetskog dana borbe protiv dijabetesa.

,,Poznato je u kolikoj meri je Vojvodina ugrožena od ove bolesti, a sam dijabetes je jedan od najvećih zdravstvenih izazova kako u Srbiji, tako i u Pokrajini. Vojvodina u ovom momentu ima oko 270.000 registrovanih dijabetičara, ali sigurno je mnogo onih koji nisu registrovani i koji, pritom, imaju problema sa visokim nivoom šećera u krvi. Savez društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti je partner Pokrajinske vlade već niz godina, a ova saradnja je izrodila veću posvećenost svakoj lokalnoj samoupravi, kako bi u svakoj opštini postojalo društvo za borbu protiv ove bolesti. Raznovrsnim aktivnostima smo pomagali rad osnovanih opštinskih organizacija, a početkom godine je potpisan poseban protokol između Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju i Saveza“, rekao je Vasin, naglasivši da se ova saradnja mora nastaviti i unaprediti kako bi se ukazivalo na opasnosti od dijabetesa i kako bi se sprovodile preventivne aktivnosti.

Savez društava Vojvodine za borbu protiv šećerne bolesti proslavio je juče svoj jubilej, tačnije 35 godina postojanja i rada. Zahvaljujući saradnji Pokrajinskom vladom i drugim institucijama i donatorima, te prevenciji, detekciji i edukaciji osoba sa dijabetesom sa područja AP Vojvodine, Savez nastoji da predupredi ovu bolest. I pored činjenice da bezmalo svaki deseti građanin Vojvodine ima neki oblik dijabetesa, dobrom kontrolom bolesti i unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite, obolevanje i umiranje od dijabetesa bi moglo biti smanjeno.

Savez je osnovan 29. septembra 1980. godine, u Novom Sadu, na inicijativu opštinskih društava. U svom radu, Savez je bio angažovan na rešavanju svih problema vezanih za šećernu bolest, u edukacijama i zdravstvenom vaspitanju obolelih, kao i celokupnog stanovništva. Tokom proteklih nekoliko godina ulaženi su veliki napori na revitalizovanju i ponovnom formiranju opštinskih društava širom Vojvodine.

Inače, inicijativu za obeležavanje Svetskog dana borbe protiv dijabetesa pokrenuli su Međunarodna dijabetološka federacija i Svetska zdravstvena organizacija 1991. godine kao odgovor na sve veći broj obolelih od šećerne bolesti širom sveta.