Konkursima Sekretarijata za privredu i turizam 22 miliona za razvoj klastera, inkubatora i održanje starih zanata

Sredstva u ukupnom iznosu od 12 miliona dinara, namenjena su podršci poslovnom udruživanju i umrežavanju, povećanju produktivnosti i konkurentnosti  klastera, kroz realizaciju projekata od značaja za razvoj privrednih i turističkih potencijala Vojvodine, čime se potvrđuje svrha osnivanja istih i sam koncept poslovnog udruživanja. Na ovaj način, tekućim subvencijama utiče se na razvoj zajedničkog proizvoda, vrši udruživanje radi izvoza dalje saradnje, a razvijaju se informacione i komunikacione tehnologije, dok se kapitalnim subvencijama podstiče nabavka opreme za  zajedničku upotrebu.

Za klastere koji svoju delatnost obavljaju do tri godine, za projekte su namenjena sredstva u visini od najmanje 100.000 dinara do najviše pola miliona dinara bez PDV-a, a za nabavku opreme od 100.000 do milion dinara, tačnije do 80 odsto od ukupne vrednosti projekta. Za projekte klastera koji delatnost vrše duže od tri godine, opredeljena su sredstva u rasponu od 300.000 do 1,5 miliona dinara, odnosno do 70 odsto od ukupne vrednosti projekta.

Sektor za privredu Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam podstiče jačanje kapaciteta poslovnih inkubatora iznosom od 5 miliona dinara, a istim iznosom podržava održivost procesa proizvodnje na način koji ne ugrožava tradicionalnu tehnologiju karakterističnu za stari i umetnički zanat radi povećanja konkurentnosti u ovoj značajnoj privrednoj oblasti.

Navedeni konkursi su objavljeni na internet prezentaciji Sekretarijata, a otvoreni su do 16. oktobra 2017. godine.