6. март 2020. – Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2020. години

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,  члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2020. године, у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП Војводини за  2020. годину и Правилником о додели субвенција за самозапошљавање у Аутономној покрајини Војводини у 2020. години, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 06.03.2020., године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП  ВОЈВОДИНИ У 2020. ГОДИНИ

ТЕКСТ КОНКУРСА

ПРАВИЛНИK

ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ

ИЗЈАВА DE MINIMIS