Ivan Đoković: Sekretarijat za privredu i turizam pionir u podsticanju kreativne ekonomije

Novi Sad, 14. mart 2018. – Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam je načinio strateški korak u domenu unapređenja oblasti preduzetništva tako što je prvi u Republici Srbiji raspisao javne pozive u oblasti kreativne ekonomije namenjene mikro i malim privrednim društvima, što zapravo predstavlja pionirski poduhvat u okviru ove značajne i veoma zastupljene privredne oblasti. Konkursima su protekle godine subvencisani troškovi nabavke mašina, opreme, softvera i repromaterijala. Ovakvim pristupom značajno su podržani privrednici u Vojvodini, koji baveći se kreativnom ekonomijom i sami predstavljaju bitan segment razvoja ukupne privrede i preduzetništva u pokrajini.

Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković ističe da kreativna industrija nije samo domen privrede koji može da oplemeni i modifikuje industrijsku proizvodnju i usmeri je ka većim, stranim tržištima, već je faktor u jačanju individualne privatne inicijative, preduzetničkog duha, inovacija i savremeno valorizovanih tehnologija. Pored toga, jasno je naglasio da proizvodi koji nastaju u okviru kreativne ekonomije jesu namenjeni tržištu, ali često bivaju svrtsani u umetničke i stare zanate, usled tradicionalne predstave o preduzetništvu.

Potpredsednik Pokrajinske vlade je u svojim prethodnim obraćanjima dao do znanja da je kreativna industrija spona koja premošćava barijere, te da ovaj vid industrije stvara novu dodatnu vrednost, podstiče izvoz i obnavlja postojeće koncepte u okviru profesionalne profilizacije i zapošljavanja, omogućavajući svim akterima tržišne trke da se pripreme za novi vid globalne ekonomije. Nastup kreativne ekonomije na stranim tržištima čini je svojevrsnim ambasadorom Srbije, ali i AP Vojvodine, u kojoj je i začet novi koncept podrške ovom privrednom sektoru.

On je dodao da je ključ razvoja malog i mikro preduzetništva u kombinovanju državnih sredstava i garancija sa komercijalnim bankarskim sektorom, kao i omogućavanju maloj i mikro privredi da pod beneficiranim uslovima izađe na tržište.

Povodom nedavno održane konferencije u Beogradu na temu „Kreativna Srbija: budućnost je kreativna“, na kojoj su učestvovali i predstavnici Sekretarijata, Đoković je u potpunosti podržao namere i napore predsednika Vlade Republike Srbije, Ane Brnabić, kao i spremnost Srbije da se ozbiljnije posveti ovoj ekonomski nedovoljno prepoznatoj oblasti.

Podsetimo, Sekretarijat za privredu i turizam je za svoje konkurse u oblasti kreativne ekonomije izdvojio ukupno 20 miliona dinara, tačnije 10 miliona dinara po svakom konkursu,  a sredsstva su bila namenjena za subvencionisanje ili refundiranje nabavke mašina,  opreme, ili softvera, po prvom, i nabavke repromaterijala po drugom konkursu. Pravo učešća na konkursima imala su privredna društva i preduzetnici sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine, a koji posluju u oblasti proizvodnje video materijala, televizije,  reklamne, grafičkog dizajna i slično.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam svojim programom i podsticajnim merama nastavlja da pruža podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, klasterima i inkubatorima u tekućoj, ali i u narednim godinama, sa ciljem unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede. Na ovaj način, Sekretarijat na direktniji način povezuje predstavnike privrede i regionalnih organizacija, upoznavajući ih sa savremenim privrednim trendovima Evropske unije i drugih regiona, identifikujući ključne probleme, pravce razvoja konkurentnosti privrede, mogućnosti izlaska na strana i udaljena tržišta.