Ivan Đoković na susretu kongresne industrije Vojvodine: Stručnim konferencijama unaprediti domen kongresnog turizma

 

Novi Sad, 20. februar 2018. – U organizaciji Kongresnog centra Master, uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam i Kongresnog biroa Srbije, danas je održan skup posvećen kongresnoj industriji Vojvodine. Učesnici panel diskusije današnjeg susreta bili su potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam Ivan Đoković, predsednik Kongresnog biroa Srbije Igor Kovačević i izvršni direktor Kongresnog centra Master Andrea Knezi. Učesnici susreta imali su priliku da sagledaju aktivnosti na unapređenju promocije i marketinga Grada Novog Sada, usmerene ka regionalnim i međunarodnim kongresnim organizatorima, uz predstavku novih koncepata ovogodišnjih podsticajnih mera Pokrajinske vlade ovom vidu turizma.

Istakavši značaj i ekspanziju kongresnog turizma, sa fokusom na AP Vojvodinu, potpredsednik Đoković je govorio i o podsticajnim merama Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, namenjenim sufinansiranju troškova privrednih subjekata, namenjenih organizovanju kongresa na teritoriji Pokrajine u 2018. godini.

Đoković je stava da je kongresni turizam kompleksan turistički proizvod koji zahteva saradnju privatnog i javnog sektora, sa ciljem da se uveća broj međunarodnih događaja na teritoriji Vojvodine. On je još dodao da ovaj susret doprinosi jasnom isticanju i definisanju problema u domenu ove vrste turizma, te institucionalnom i organizacionom iznalaženju mera za njihovo prevazilaženje.

,,U okviru nadležnosti Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, značajna je podrška onih manifestacija koje su u opsegu kongresnog turizma. Ovo je vid indirektne podrške Sekretarijata, kako bi se unapredio koncept kongresnog turizma u čitavoj Vojvodini. Kongresni turizam je specifičan oblik turizma, koji u svom središtu ima pojedinca i njegovo učešće na skupovima različitog karaktera. Osnovni motiv ovog vida turizma nije putovanje ili odmor, već učešće, zadatak ili projekat. Turistički receptivne zemlje prepoznaju ove putnike upravo kao turiste, te je i prihod od kongresnog svrstan u ukupne prihode od turizma. On se smatra jednim od unosnijih oblika kretanja turističke privrede. Okupili smo se da saslušamo nosioce kongresne privrede, kako bi sva saznanja što bolje implementirali u naše programe i podsticajne mere“, rekao je potpredsednik Đoković.

Opšte statistike kojima raspolaže Republički zavod za statistiku i metodologija kojom sprovodi analizu ne može da prikaže tačan udeo kongresnog turizma u ukupnom prihodi od ove privredne grane. Smatra se da čak polovina od ukupnog turističkog prometa dolazi upravo od kongresnog turizma.

,,Vojvodina je dobra kongresna destinacija, pogotovo ako se prisetimo da je Palić bio vodeća kongresna destinacija u bivšoj Jugoslaviji. Iako su opali kapaciteti i kvalitet te destinacije, ona i dalje prednjači u pogledu seminara i kongresa. Za Master centar Novosadskog sajma, Vrdnik i druge destinacije, možemo reći da su jedan od motora turizma u AP Vojvodini“, rekao je Đoković, dodavši da je za kongresni turizam karakteristična multiplikacija od 7 do 13 puta, zbog toga što su kongresi mesta gde se okupljaju visokoobrazovani ljudi koji su platežno sposobni.

Đoković je najavio i raspisivanje konkursa Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za podršku organizaciji kongresa, pri čemu će biti stimulisani organizacioni troškovi, čime se stimuliše što veći broj dolazaka u Vojvodinu.