Ivan Đoković na IV konferenciji o očuvanju istorijskih gradova: Čuvati kulturni identitet uz unapređenje turističke privrede u Sremskim Karlovcima

 

Novi Sad, 11. maj 2017. – Dvodnevna IV međunarodna konferencija pod nazivom ,,Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova” u Opštini Sremski Karlovci, održava se i ove godine u prisustvu brojnih učesnika međunarodne stručne javnosti. Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, i predsednik Opštine Sremski Karlovci, Nenad Milenković, obratili su se prisutnima u okviru svečanog otvaranja konferencije.

Ovaj svojevrsni stručni skup i ove godine otvara pregršt tema, aktuelnih prevashodno sa aspekta očuvanja i unapređenja gradova od kulturno-istorijskog značaja u uslovima savremenog života. Pored uvreženih tema konferencije, poput arhtitekture i urbanog identiteta, koncepta autentičnosti, te kolektivne svesti o značaju ovih gradova, pokrenute su i teme kulturološkog turizma u gradovima sa istorijskim kontekstom i okruženjem, kao i uloge edukacija u procesu kreativnog korišćenja nasleđa, a u kontekstu kulturnog turizma.

Potpredsednik Ivan Đoković je istakao da su svojevremeno Sremski Karlovci neopravdano izostavljeni iz turističke, kulturne i društvene misli, ali i da je Republika još 1991. godine, prepoznavši njihov značaj, donela poseban Zakon o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, što predstavlja jedinstven slučaj na ovom području.
,,Zakon ne može sam po sebi da se primenjuje, već su ljudi ti koji ga primenjuju i koji iz njega crpe novi kvalitet. U situaciji smo da se opet govori o upotrebi Zakona u formalnom životu, iz čega proizilazi i formiranje odbora za unapređenje i zaštitu Sremskih Karlovaca, a na inicijativu predsednika Pokrajinske vlade Igora Mirovića i Opštine Nenada Milenkovića, što je i osnovna pretpostavka održivog razvoja i obnove Sremskih Karlovaca na drugačiji način”.

,,Potrebno je konzumirati kulturu i u turističkom i privrednom smislu, stoga će odbor, kroz plan razvoja Sremskih Karlovaca, u narednom periodu nastojati da koncipira plan upotrebe prostora u turističke svrhe, što bi trebalo da iznedri novi kvalitet ovog vojvođanskog bisera. Karlovci čuvaju i kodifikuju specifičnu kulturu i centar su okupljanja različitih kulturnih obrazaca“, rekao je Đoković.

On je dodao da je imperativ svakog naroda da zaštiti njegovo kulturno-istorijsko nasleđe, te da Zavod za zaštitu spomenika kulture na odgovarajuć način i sa dozom kreativnosti pristupa svim zahtevima i zadacima.

 

Rečima ,,gde prestaje lepota starog, a gde počinje lepota novog“, predsednik Opštine, Nenad Milenković, je započeo svoje obraćanje istakavši da je današnja konferencija okupila učesnike iz preko deset zemalja, što šalje poruku o suštinskom značaju Sremskih Karlovaca. Milenković je dodao da će Opština u narednom periodu nastaviti sa naporima da aktivira nastavak sprovođenja pomenutog Zakona, ali i da povrati status grada Sremskim Karlovcima.

Ova manifestacija je postala redovno mesto okupljanja stručnjaka zainteresovanih i angažovanih na naučnim, planerskim, konzervatorskim i projektantskim aktivnostima u vezi sa centralnom temom – istorijskim gradom, kao jednom vrstom graditeljskog nasleđa.

Želja organizatora je bila da se uspostavi dijalog između stručnih i društvenih mesta odlučivanja, kako bi se razmatrali brojni problemi sa kojima se suočavju istorijski gradovi u okruženju savremenog poimanja i načina življenja.