Dom učenika ŠOSO ,,Milan Petrović“ socijalno odgovorna mreža centara i službi osoba sa invaliditetom

Zamenik pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, mr Pavle Počuč, posetio je danas Dom učenika Škole za osnovno i srednje obrazovanje ,,Milan Petrović“ i tom prilikom sa direktoricom ustanove, Slavicom Marković, obišao njihov kompleks na Novom naselju u Novom Sadu. Ova škola sa domom za učenike brine o oko 1200 učenika sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom različitog uzrasta i različitog tipa ometenosti. Locirana na 12 adresa u Novom Sadu, i u okviru 10 odeljenja u Južnobačkom i Sremskom okrugu, ona predstavlja složenu mrežu socijalno odgovornih centara i službi.

Korisnici Doma i učenici ove specijalizovane osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u prilici su da učestvuju u raznovrsnim kreativnim projektima i umetničkim radionicama, pri čemu je njihov rad afirmisan i nagrađen kvalitetnijom socijalnom inkluzijom i organizacijom dnevnih aktivnosti. Zamenik Pavle Počuč je istakao da je upravo cilj posete uvid u postojeće stanje ovakvih ustanova, s obzirom da je u okviru programskih aktivnosti Sekretarijata, tačnije Sektora za privredu uvršteno i zapošljavanje ranjivih i teže zapošljivih kategorija stanovništva, prevashodno osoba sa invaliditetom.

,,Za narednu godinu je u pripremi izdvojena programska aktivnost, podsticaj kako postojećim preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju, tako i onima koji žele da uđu u taj postupak, uz podršku i nevladinog sektora. To predstavlja značajan iskorak, posebno u pogledu socijalnog zapošljavanja i socijalnog preduzetništva, te zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Naše institucije i ustanove su na zajedničkom zadatku usmerenom ka afirmaciji, podršci i promociji ove oblasti“, istakao je Počuč, dodavši da je socijalno preduzetništvo još uvek nedovoljno prepoznata i zastupljena.

Dom za učenike ŠOSO ,,Milan Petrović“ pruža usluge edukacije, rehabilitacije, zdravstvene nege, radnog angažovanja i društveno-kulturnih aktivnosti dece, mladih i odraslih kojima je potrebna specifična društvena podrška. Sam Dom pruža usluge smeštaja, ishrane, obrazovanja i vaspitanja redovnih učenika srednje škole, uzrasta od petnaest do osamnaest godina sa različitim tipovima smetnji u razvoju.

Vaspitni rad u Domu planiran je osmišljen i organizovan. Sadržaji vaspitnog rada omogućavaju adaptaciju, socijalnu integraciju, osposobljavanje za efikasno učenje, formiranje kulturnih i higijenskih navika i kreativnu organizaciju slobodnog vremena.