Đoković i Sedlar o merama aktivne politike zapošljavanja u 2019. godini – susret sa direktorima filijala NZS sa teritorije Vojvodine

 

Novi Sad, 21. februar 2019. godine – Potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizam, Ivan Đoković, održao je sastanak sa predstavnicima Pokrajinske službe za zapošljavanje i saradnicima iz Sektora za zapošljavanje Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam.

Potpredsednica Skupštine AP Vojvodine i direktorka Pokrajinske službe za zapošljavanje, Snežana Sedlar, direktorka Sektora za podršku zapošljavanju Nacionalne službe za zapošljavanje, Neda Milanović, pomoćnica pokrajinskog sekretara za privredu i turizam, Katica Uzelac, kao i direktori filijala Nacionalne službe za zapošljavanje sa teritorije AP Vojvodine, razmatrali su predlog progama i mera aktivne politike zapošljavanja koje će Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam  realizovati u 2019. godini.

Na osnovu analize dosadašnje saradnje, iskustava u sprovođenju javnih poziva, Sekretarijat će finalizovati Pokrajinski akcioni plan zapošljavanja u 2019. godini.

Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja planirano je subvencionisanje samozapošljavanja nezaposlenih lica, zapošljavanje nezaposlenih lica i sprovođenje javnih radova na teritoriji AP Vojvodine.