Буџет

Измена финансијског плана 25. новембар 2021. године

Измена финансијског плана 12. новембар 2021. године

Финансијски план за 2021. годину – ребаланс (13.09.2021.)

Измене и допуне финансијског плана за 2021. годину

Финансијски план за 2021. годину

Финансијски план за 2020. годину – ребаланс (22. мај 2020.)

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2019. годину – ребаланс (20. септембар 2019.)

Финансијски план за 2019. годину

Финансијски план за 2018. годину – ребаланс (27. јун 2018.)

Финансијски план за 2018. годину – ребаланс (17. април 2018.)

Финансијски план за 2018. годину

Финансијски план за 2017. годину – ребаланс (10. јул 2017.)

Финансијски план за 2017. годину

Подаци о ревизији буџета за 2014. годину (Државна ревизорска институција)

Финансијски план за 2016. годину – ребаланс (13. октобар 2016.)

Финансијски план за 2016. годину

Финансијски план за 2015. годину – ребаланс (13. октобар 2015.)

Финансијски план за 2015. годину – ребаланс 

Финансијски план за 2015. годину

Финансијски план за 2014. годину