Održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede Senegala, Zavoda za povezivanje Afrika – Evropa iz Slovenije i predstavnika Pokrajinske vlade

Novi Sad, 1. decembar 2015. –  Danas je održan sastanak predstavnika Ministarstva poljoprivrede Senegala, predstavnika Zavoda za povezivanje Afrika – Evropa iz Slovenije, predstavnika Pokrajinske vlade, predstavnika privrednih društava iz Novog Sada, predstavnika Omladinskog udruženja Omladinski pokret Srbije i studenata Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Kroz ovakav vid saradnje stvara se siguran put za dugoročnu saradnju u svim oblastima kao i bliže povezivanje privrede i kulture.

Pomoćnica Pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dr Mirjana Kranjac, je navela ovom prilikom da je urađena je prezentacija poljoprivredne mehanizacije od strane studenata Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, a prezentovane su i mogućnosti automatizacije poljoprivredne proizvodnje i tehničko – tehnološke mogućnosti Univerziteta u Novom Sadu.

Na sastanku je Stanko Mandić prezentovao svoj pronalazak iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, za koji je dobio niz međunarodnih priznanja.

Na interesovanje gosta iz Senegala, Idrissa Wadea, dodatno su iznesene mogućnosti oko stručnog obrazovanja iz oblasti poljoprivredne mehanizacije, tehnologije i informatike za ljude iz Afrike u Vojvodini, o čemu je značajne informacije pružila  dr Mirjana Kranjac koja je i docent na Univerzitetu u Novom Sadu.

Donet je i zajednički zaključak da u daljem radu i saradnji treba insistirati na konkretnim oblicima saradnje na polju privrede, obrazovanja i kulturne razmene na relaciji Senegal – Srbija – Slovenija, pri čemu postoji mogućnost razmene kao i dopunskog i redovnog školovanja učenika i studenata.

Predstavnik Ministarstva privrede Senegala će uputiti predlog svojoj Vladi za formiranje zajedničke stručne delegacije koja bi u Senegalu prezentovala privrednu, obrazovnu i kulturnu saradnju kao i na osnovu uvida razvojne planove Senegala, ponudila konkretna rešenja.