Иван Ђоковић: 600 новозапослених у 2018. години кроз подстицајне програме Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Нови Сад, 17. октобар 2018. – Покрајински секретаријат за привреду и туризам, својом проактивном политиком запошљавања, у оквиру које је ове године акценат стављен на запошљавање превасходно младих високообразованих људи из категорије дефицитарних професија, са 120 милиона динара субвенцијa обезбедио је запошљавање скоро 600 лица кроз моделе самозапошљавања, новог запошљавања код послодаваца, те упошљавања путем јавних радова.

Пројектима субвенција  усмерено је  45,3 милиона динара и тако омогућено самозапошљавање 161 лица, почетника са одрживом бизнис идејом, посебно фаворизујући жене и особе са инвалидитетом, такође  охрабрујући и друге рањиве друштвене групе у остваривању њихових пословних подухвата. И старосна структура ове групације показује нашу интенцију политике запошљавања у реалном сектору. Чак 47 лица је млађе је од 30 година, у  доби од 30 до 50 година је 85 лица, а самозапослених старијих од 50 година је 29. Секретаријат је у подршци овој старосној групипосебно тежио да помогне и особе којима недостаје још неколико година до остварења права на пензију, групе неправедно подржане од стране друштва.

Буџетом од 60 милиона динара запошлено је 309 лица код 175 послодаваца, истовремено релаксирајући послодавце од прилично високих фискалних намета. То је такође и наша порука законодавцима да су нижи порези један од услова развоја привреде. Износ субвенције је одговарао износу пореза и доприноса обрачунатих на минималну просечну зараду за период од годину дана.

Напослетку, са 15 милиона динара намењених спровођењу јавних радова, Секретаријат је омогућио да 115 лица путем 59 пројеката јавних радова, на  одређени период остваре зараду и путне трошкове, кроз рад на уређењу еколошког, урбанистичког и административног амбијента локалних самоуправа са територије Војводине.

Нарочито истичемо да је по први пут на нашим просторима посебно стимулисано запошљавање дефицитарних кадрова код којих је препозната тенденција економске миграције ка иностранству. За запошљавање на неодређено време лекара, стоматолога, медицинског особља, инжињера и осталих  дефицитарних занимања Секретаријат је издвојио бесповратних чак 930.000,00 динара. Сматрамо да је модел субвенција које је Секретаријат развио за запошљавање високообразованих људи и квалификованих радника, примењив и у оквиру сличних пројеката Развојне агенције Војводине и Србије, али и других релевантних институција.

Настојали смо да избегнемо традиционалне форме субвенција намењене великим компанијама, усредсредивши се на запошљавање дефитираних занимања, као и  на женско и социјално предузетништво, на запошљавање младих и угрожених друштвених категорија, јер су они ,,нова крв“ и покретачка снага своје заједнице. Поред развојне, сви ови пројекти имају и своју социјалну и демографску компоненту, јер се млади предузетници и стручњаци охрабрују да остану у својој земљи и свом граду или општини, те да им се омогуће изгледи за рад и професионално напредовање на родном тлу.