Ђоковић: Представљене студије развоја 50 потенцијалних бањских локалитета на подручју АП Војводине

Нови Сад, 15. март 2019. – Данас је Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи са Рударско-геолошким факултетом Универзитета у Београду и стручним ауторским тимом са Архитектонског и Медицинског факултета у Београду, представио студије о развоју балнеолошког потенцијала Војводине.

Након двогодишњег рада дефинисано је и препознато педесет најперспективнијих локација на територији покрајине, које би требало да омогуће да се у туристичке сврхе, рекреативне, али и здравствене, у функцију ставе ове  локације. На њима се налази, како геотермална, минерална вода,  лековито блато и ваздух, док су поједине локације погодне за соларну терапију.

Студијe је израдио Секретаријат у сарадњи са Рударско-геолошким факултетом Универзитета у Београду, и оне представљају свеобухватну анализу потенцијала природног лековитог фактора, која поред подземних вода укључује и лековита блата, гас и климу. Сам предмет и обим истраживања укључивао је мултидисциплинарни тим стручњака.

,,Ово је историјски подухват за будуће генерације. Студије би требало да доведу не само нове инвестиције, кроз јавно-приватно партнерство, већ и повећање броја ноћења, посета, као и потрошње новог туристичког таласа, али и до запошљавања, смањења трговинског дефицита. Определили смо се за модел гринфилд инвестиција у нањском и здравственом туризму. На локалним самоуправама је да определе модел улагања“, рекао је Ђоковић и додао да је управо у здравственом и велнес туризму највећа мултипликација, евидентирана и до седам пута на један уложен динар.

Ђоковић наводи да занављање, реконструкција и приватизација постојећих бања, не може за кратко време да доведе до стварања нове материјалне вредности и остварења свих задатих циљева. Он је додао да је тренутно у изградњи велнес и спа центар у Врднику, аква парка на месту термалног базена у Суботици, док бројност наменских посета потврђује да ће и истражене локације обухваћене студијом ући у инвестициону фазу. 

,,Међутим, ми још увек немамо инфраструктурни капацитет, уз све потенцијале који су респектабилни, којима располажемо, како би подигли све на ниво који би био конкурентан, пре свега у окружењу, али и у остатку Европе. Квалитет вода и блата које смо пронашли, инфраструктурна повезаност са осталим потенцијалима којима Војводина располаже, оправдавају оно што смо урадили и потврђују да Војводина може да буде водећа велнес и спа дестинација у нареднох неколико година“, рекао је Ђоковић.

Проф. др Дејан Миленић, редован професор Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду, представио је студије и начин њихове израде. Он је истакао да студије представљају другу, детаљну фазу истраживања, на основу ког је формирана основа за унапређење туристичких производа пре свега кроз инвестирање у природне лековите ресурсе са циљем развоја туристичке понуде на одржив и савремен начин.  Циљ истраживања јесте формирање стратешких докумената за развој бањског туризма утемељених на потенцијалу природног лековитог фактора.

Миленић каже да су дефинисана три банеолошка рејона са одговарајућим подрејонима,  као и потенцијални локалитети погодни за експлоатацију природног лековитог фактора на различитим нивоима и наменама. Практичан значај се огледа у сложеном дефинисању односа природног лековитог фактора са тренутним и будућим корисницима у циљу планирања и извођења даљих истраживања, и имплементације акционих планова за развој здравствене гране туризма.

Одређено је укупно шест категорија експлоатације природног фактора на одабраним локацијама у Војводини и то су јавне чесме, експлоатација лековитог блата, јавна купатила, wellness и spa, спортско-рекреациони центри, аква паркови, специјалне болнице и рехабилитациони центри. Ствар се јасна слика да је балнеолошки потенцијал у већој мери равномерно распоређен, те на територији свих седам административних округа постоје потенцијалне локације подземних вода и блата као природног лековитог фактора.

Досадашња истраживања на подручју Војводине била су локалног типа и углавном су усмерена на већ добро познате појаве термалних и минералних вода. Отуда и јасна потреба за свеобухватном анализом потенцијалности природног лековитог фактора, која би поред подземних вода укључивала лековита блата, гас и климу и друге релевантне параметре.

Мултидисциплинарни тим стручњака извео је теренска, лабораторијска и кабинетска истраживања, придржавајући се савремених достигнућа струке и науке у предметној области. Може се рећи да је на подручју Војводине први пут изведена свеобухватна анализа природног лековитог фактора према јединственој методолошкој концепцији чији је резултат оцена потенцијалности ресурса, балнеолошка рејонизација терена и категоризација терена са аспекта перспективности.