28. новембар 2018. – Измена Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ КОНКУРСА за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години