Конкурсима Секретаријата за привреду и туризам 22 милиона за развој кластера, инкубатора и одржање старих заната

Средства у укупном износу од 12 милиона динара, намењена су подршци пословном удруживању и умрежавању, повећању продуктивности и конкурентности  кластера, кроз реализацију пројеката од значаја за развој привредних и туристичких потенцијала Војводине, чиме се потврђује сврха оснивања истих и сам концепт пословног удруживања. На овај начин, текућим субвенцијама утиче се на развој заједничког производа, врши удруживање ради извоза даље сарадње, а развијају се информационе и комуникационе технологије, док се капиталним субвенцијама подстиче набавка опреме за  заједничку употребу.

За кластере који своју делатност обављају до три године, за пројекте су намењена средства у висини од најмање 100.000 динара до највише пола милиона динара без ПДВ-а, а за набавку опреме од 100.000 до милион динара, тачније до 80 одсто од укупне вредности пројекта. За пројекте кластера који делатност врше дуже од три године, опредељена су средства у распону од 300.000 до 1,5 милиона динара, односно до 70 одсто од укупне вредности пројекта.

Сектор за привреду Покрајинског секретаријата за привреду и туризам подстиче јачање капацитета пословних инкубатора износом од 5 милиона динара, а истим износом подржава одрживост процеса производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за стари и уметнички занат ради повећања конкурентности у овој значајној привредној области.

Наведени конкурси су објављени на интернет презентацији Секретаријата, а отворени су до 16. октобра 2017. године.