20. мај 2021. – Јавна набавка услуге – Организација конференције о стању туризма у Републици Србији услед пандемије изазване вирусом COVID-19 ЈН 2.2.45/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ