19. октобар 2021. – Јавна набавка услуга – Организација обуке представника јединица локалне самоуправе о значају и појму социјалног предузетништва ЈН 2.2.51/2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУДЕ