19. октобар 2018. – Измена јавног конкурса за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2018. години

На основу члaна 16, 24. и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14‒испр., 37/16 и 29/17), покрајински секретар за привреду и туризам, oбјављује

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА  ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКОГ ПОТЕНЦИЈАЛА AП  ВОЈВОДИНЕ У 2018. ГОДИНИ

ТЕКСТ ИЗМЕНЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА