18. фебруар 2021. – Јавна набавка услуга – Ангажовање сарадника на основу Уговора о делу на пројектима који се реализују у оквиру ЕУ програма прекограничне сарадње 2.2.12./2021

ОДЛУКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ