Заменик мр Павле Почуч у посети предузећу за професионалну рехабилитацију ,,Сунце 021″ у Сремској Каменици

 Сремска Каменица, 11. фебруар 2019. – Заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, мр Павле Почуч, посетио је предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом ,,Сунце 021″ у Сремској Каменици, једно од најузорнијих предузећа за запошљавање рањивих и угрожених категорија становништва.

Заменик Почуч је истакао да је од укупно 24 запослена лица, чак седамнаест у категорији особа са инвалидитетом.

,,У самом производном погону смо се на најбољи начин уверили у успешно и друштвено одговорно пословање. Подршку коју је Покрајински секретаријат за привреду и туризам у 2018. години доделио овом предузећу путем субвенција, значајно је допринело новом запошљавању особа са инвалидитетом и подизање обима и квалитета производње и производних капацитета”, рекао је мр Почуч.