Сусрет намењен унапређењу туристичко – угоститељске инфраструктуре понуде и ПТА сертификацији: јачање свести о присуству кућних љубимаца у туризму и пратећим услугама које адекватно могу одговорити на тражњу

Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић и помоћник покрајинског секретара, Милан Јарић, разговарали су данас са Андреом Младин, оснивачем једне од наших најуспешнијих стартап компанија у женском предузетништву и једном од најпознатијих саветница у области ПТА сертификације (Pet T Pet Travel Advisor ) генералног менаџера EventLand & PTA Solutions Ltd.

Циљ састанка је низ активности у унапређењу пословања у туризму и угоститељству, намењен привредницима на територији АП Војводине, који у својим услугама нуде и пријем кућних љубимаца, превасходно у угоститељству у погледу јачања свести о присустности кућних љубимаца у туризму, који су често са конзументима туристичких услуга. Из овог концепта произилази ,,корак даље“ у оснаживању туристичке инфраструктуре у овом домену на територији АП Војводине, у коју се укључио и Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

Присуство кућних љубимаца са посетиоцима и туристима, како страним, тако и домаћим, све је чешћа појава и у нашој земљи, стога је важно присуство и укљученост професионалног саветника који ће представити могућности и најбоље светске праксе у овој области свим заинтересованим странамa.

На основу стандарда који су постављени, угоститељи ће моћи сертификовати своју услугу, добити знак квалитета и промоцију, кроз компаративну предност која се огледа у професионалнијем пружању услуга својим гостима. За путовања која укључују кућне љубимце постоји тежња за унапређењем постојеће туристичке инфраструктуре и иновативни приступ који прати светске трендове, како на територији Војводине, тако и Србије. Андреа Младин, њена знања, ускуства и иновативни приступ и концепт пројекта, повод су за креирање заједничких подухвата са Секретаријатом у наредној години.

Према њеним речима, превасходно је неопходно јачање свести угоститеља и власника кућних љубимаца о постојању и ширењу мреже производа и услуга која их спаја на једној територији или локалитету, те да је прихватање оваквог приступа показатељ унапређења постојећег пословања, као и постојеће инфраструктуре. Разговарало се и о могућностима у овој грани туризма, као и усклађивање са законским регулативама и друштвено прихватљивим нормама.

Заједнички пројекат јесте иновативан и подразумева низ едукација и упознавања субјеката са могућностима које оваква понуда веома велике циљне групе може да значи за целокупну понуду једног објекта, комплекса, смештаја, што повезује велики број људи око заједничког проблема.

Јачање овакве заједнице је увек подухват који се охрабрује и подстиче ради доношења позитивних промена у друштву, окружењу али и пословању свих укључених субјеката, као и пратећих садржаја и активности, почев од специјализоване кухиње, особља, смештајних капацитета, ресторана, кафеа и остало.

Поред тога, покрајински секретар Иванишевић истиче да је важан аспект заједничке сарадње и ПТА сертификација оних објеката и услуга које прихвате овакав начин пословања, те у понуду укључе пратећу инфраструктуру намењену туристима са кућним љубимцима, при чему се гради заједница угоститеља и маркетинг стратегија усмерена ка овом виду пословања заинтересованих сертификованих туристичких посленика.