Привреда

Стратегија развоја кластера

Програм за смарт специјализацију у истраживању и иновацијама Аутономне покрајине Војводине за период 2015 – 2020. године

Билтен број 1/2017: Социјална економија и социјално предузетништво

Стратегија развоја и коришћења широкопојасног приступа у АП Војводини за период од 2012. до 2015. године

Елаборат модела за коришћење и управљање метрополитен мрежама у локалним самоуправама у АП Војводини