Потпредседник Иван Ђоковић о Програму развоја туризма туристичких дестинација на сусрету са представницима локалних самоуправа

Нови Сад, 19. јун 2017.- Потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за привреду и туризам, Иван Ђоковић, домаћин је данашњег сусрета са представницима локалних самоуправа са територије АП Војводине и локалних туристичких организација на којем се дискутовало о започетим и предвиђеним активностима на изради Програма развоја туризма туристичких дестинација, као и о могућностима суфинансирања реализације овог програма.

Сусрету који је инициран и организован од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, присуствовали су специјални саветник потпредседника Владе Републике Србије у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Александар Денда, подсекретар у Секретаријату за привреду и туризам Витомир Вучковић, помоћник покрајинског секретара за област туризма и регионалног развоја мр Сергеј Тамаш, као и стручни тим Секретаријата.

Потпредседник Ђоковић је истакао да је тема данашњег састанка израда Програма развоја туризма за четири туристичке дестинације које су препознате на територији Војводине, а сам циљ сусрета јесте договор око динамике заједничког деловања у оквиру спровођења предстојећих задатака и активности, како би у што краћем року овај документ био сачињен.

,,По Стратегији развоја туризма, АП Војводина има четири туристичке дестинације и то Суботица са Палићем, Банат са Вршцем као гравитационим центром, Нови Сад са Фрушком гором и Сремским Карловцима, горње и средње Подунавље у оквиру јединственог кластера. Синергијом средстава Секретаријата и локалних самоуправа које се налазе у оквиру наведених туристичких дестинација, на јединствен начин се могу сачинити програми развоја туризма. За ту намену су обезбеђена буџетска средства и оперативна су, тако да у наредне две недеље можемо спровести конкурсе за израду таквих стратегија. Интенција је да оне локалне самоуправе које се налазе у оквиру туристичких дестинација издвоје одређена средства, односно до 20 одсто од укупне вредности пројекта, док би остатак финансирао Секретаријат“, рекао је потпредседник Ђоковић.

Он је навео да би локалне самоуправе, како је то предвиђено акционим планом Стратегије, требало да занове одређена акта и да их ажурирају, тачније постојеће стратегијске мастер планове које је неопходно ускладити са постојећом републичком Стратегијом, а сам Секретаријат стоји на располагању око стручне координације и финансирања. Он је присутнима најавио и предстојеће конкурсе Секретаријата у области туризма, који ће бити расписани у периоду јун – септембар.

Поред фаворизовања локалних самоуправа које спадају у четири туристичке дестинације, Секретаријат ће покушати додатно да стимулише туристичке производе које је Република препознала по степену квалитета.

Александар Денда је рекао да се приликом израде Стратегије развоја туризма Републике Србије наишло на много проблема, односно мањкавости у погледу недостатка база података, евиденција и ресурса. ,,Крајем 2016. године, прецизно смо утврдили осам привредних грана које представљају туризам, онако како га други у свету виде. До тада је туризам представљао 1 до 1,9 одсто БДП-а, док је по завршетку анализе, тај удео у БДП-у око 6,5 одсто. То је показатељ да туризам све више представља значајну привредну грану, да ту спада и превоз, игре на срећу, забава изнајмљивање разних рекреативних и спортских справа и слично“.

Денда је додао да је 2017. године на основу раста прихода и већег броја долазака страних туриста, прогноза да ће учешћа туризма у БДП-у достићи скоро 10 одсто.

Учесници данашњег састанка су имали прилику да дискутују о актуелним темама у области туризма у Војводини, као и да размене мишљења, идеје и конкретизују своје стратешке правце у локалним срединама и туристичким микрорегијама.