Покрајинска влада у новом саставу о принципу континуитета и о новим циљевима у наредном мандату

 

Нови Сад, 29. октобар 2020. – На данашњој 3. седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине, већином гласова је изабран Игор Мировић за председника Владе АПВ и чланови нове Владе, која ће имати исти број чланова као и претходна, као и исти делокруг рада покрајинских секретаријата. На место покрајинског секретара за привреду и туризам изабран је др Ненад Иванишевић, доктор економских наука из Суботице.

др Ненад Иванишевић, доктор економских наука, покрајински секретар за привреду и туризам

На данашњој седници је истакнуто да ће нова влада следити принцип континуитета, док је као један од најважнијих циљева истакнуто заједништво, те принцип окупљања око пројеката. Циљеви су свакако и привредни развој, пажљиво вођење јавних финансија и одржавање стабилности у оквиру јавних финансија, поштовање правила, законитости, штедљивост и марљивост.

Приоритети чланова Владе су и привредни развој, те одржавање континуитета уз адекватне, одрживе мере, као и пружање помоћи и подршке области туризма, грани која је међу највише погођеним кризом услед ковид пандемије.

На данашњој седници су најављене и нове аграрне мере са акцентом на унапређење прерађивачких капацитета.

Здравство, као и сви нивои образовања су на пиједесталу приоритета, а такође један од циљева је и имплементација Декларације о заштити животне средине.

Напослетку је истакнуто и да су знатно увећана улагања у област културе и јавног информисања, посебно у установе културе од којих су најзначајније управо на територији АП Војводине, уз установе везане за верске и националне заједнице.